• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-03-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #43058

Agencja Pracy Tymczasowej na Sprzedaż - Staffing Agency for Sale

Sprzedamy 100 % udziałów w spółce jawnej o profilu działalności: agencja pracy tymczasowej.

W skład sprzedaży wchodzi sześć aktywnych kontraktów z Klientami, w tym cztery duże.

Współpracujemy z bardzo znanymi firmami produkcyjnymi oraz logistycznymi mającymi duży potencjał zakupowy. Nasi Klienci reprezentują różnorodny portfel świadczonych usług: przemysł motoryzacyjny, spożywczy, opakowania. Wszyscy Nasi Klienci są usytuowani na terenie woj. Śląskiego. Ponadto oferują szybki i terminowy przepływ pieniądza (terminy płatności faktur: 14-30 dni).

Spółka na dzień dzisiejszy zatrudnia 90% obywateli polskich , 10% to obcokrajowcy.

Liczba przepracowanych roboczogodzin w zeszłym roku wynosi: 76 000

W miesiącu styczeń i luty 2019 liczba roboczogodzin wynosi 15 000

Agencja mieści się w Katowicach w wynajmowanym lokalu. Księgowość oraz kadry i płace są prowadzone przez podmioty zewnętrze. Rok założenia: 2010.

Kupując agencję nabywca zyskuje trwałe i cenne relacje z Klientami, bez zbędnej infrastruktury oraz kosztów które musiałby ponieść Kupujący w trakcie reorganizacji po zakupie.

Rozmiary działalności: roczny obrót na poziomie: 1 800 000 - 2 000 000 pln netto.

Powodem sprzedaży firmy jest zmiana planów życiowych jednego ze wspólników.

Po zakupie zapewniamy płynne wprowadzenie nowego właściciela w biznes. Istnieje również możliwość pozostania jednego ze wspólników w nowej strukturze na okres ustalony w umowie.

Region prowadzenia działalności zapewnia możliwość dalszego rozszerzania biznesu.
--------------------------------------------
100 % shareholding in temporary staffing agency is offered for sale.

Transaction price contains 6 active contracts, including 4 big ones.

We daily cooperate with well-known production & logistic companies bearing significant purchase potential. Our customers act in various areas such: automotive, food processing and packagines. All companies are located in Śląskie area. Fast and accurate Cash flow is ensured (invoice payments between 14-30 days)

90% of employees are Polish individuals , 10% - foreigners.

Total working hours invoiced in 2018: 76 000

Total working hours in 2019 (January-February): 15 000

Agency is based in downtown of Katowice in leased office. Accounting & payroll are outsourced. Year of foundation: 2010.

By aquisition of the company purchaser acquires long-lasting and precious relationships with customers without necessity of re-engineering expenses to be incurred while post-sale .

Size of business: annual turnover 1 800 000 - 2 000 000 pln net.

Reason of sale is one of the partners change of life plans .

We assure introducing of new owner into business. It is also possible that one of partners will stay in new company structure for period specified in the contract.

Our business activity region ensures rapid grow opportunites for further development.

Informacje podstawowe

Branża
  • usługi dla firm
Województwa
  • śląskie
Miasto Katowice
Obszar działalności Wojewódzki
Obroty za ostatnie 12 miesięcy 1800000 zł
Czy firma jest zyskowna? Tak
Forma prawna Spółka jawna
Współpraca posprzedażowa Tak
Okres działalności w latach 9 lat

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej