• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2020-07-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #48571

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY dla średnich firm

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY dla średnich firm

Oferujemy pomoc przy pozyskaniu dotacji na kapitał obrotowy dla średnich firm.
Dotacja jest bezzwrotna

Wsparcie może zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb, które zaistniały wskutek pandemii.

Warunki:
1. Średni przedsiębiorca czyli:
przedsiębiorca posiadający siedzibę lub oddział na terenie PL i spełniający warunki określone w załączniku I do rozporządzenia KE nr 651/2014:
- zatrudnia min. 50 a max 249 pracowników (uwaga! należy uwzględnić podmioty powiązane)
- ma roczny obrót do 50 mln EUR lub
- roczna suma bilansowa do 43 mln EUR
2. Na 31.12.2019 firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji
3. Firmy, które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu
br. począwszy od marca 2020 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem lub z analogicznym miesiącem ubiegłego roku
4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oświadczenia o braku zaległości publicznoprawnych,
nie dotyczy sytuacji, w której firma złożyła wniosek o zwolnienie z danin.

Wysokość finansowania:
- maksymalne dofinansownie: 429 827 zł
- maksymalna wartość projektu (koszty kwalifikowalne): 429 827 zł
- wkład własny: 0 zł
Wysokość finansowania uzależniona jest od:
- liczby zatrudnionych pracowników FTE - odpowiednik pełnych etatów, określany jest wg stanu na moment
składania wniosku o dofinansowanie;
- liczby miesięcy, w których firma potrzebuje
wsparcia

TERMINY ZGŁOSZEŃ

od 15.06.2020 godz. 08.30
do 31.07.2020 godz. 16.00

Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych:

Informacje podstawowe

Branża
  • finanse, kredyty, ubezpiecz.
Województwa
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty nawiążę współpracę

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej