• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2024-01-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #60497

Działki - Lubochenek, Tomaszów Maz. i Smardzewice

Sygn. akt XIV GUp 500/21

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha oferuje do sprzedaży nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości z wolnej ręki bez przeprowadzania konkursu ofert – na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży są następujące nieruchomości:

1) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/2, o powierzchni 0,1171 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 375/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
2) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/3, o powierzchni 0,1172 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 376/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
3) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/4, o powierzchni 0,1172 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 376/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
4) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/5, o powierzchni 0,1174 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 376/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
5) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/6, o powierzchni 0,1175 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 377/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
6) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/7, o powierzchni 0,1038 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 333/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
7) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/8, o powierzchni 0,1296 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 416/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
8) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/9, o powierzchni 0,1298 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 416/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
9) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/10, o powierzchni 0,1038 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 333/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
10) nieruchomość położona w miejscowości (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/11, o powierzchni 0,1175 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 377/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
11) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/12, o powierzchni 0,1174 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 376/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
12) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/13, o powierzchni 0,1174 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 376/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
13) nieruchomość położona w miejscowości Lubochenek (gmina Lubochnia), działka gruntu o nr ewidencyjnym 130/14, o powierzchni 0,1172 ha, miedzy innymi dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00048734/1 wraz z udziałem w wysokości 376/10000 w działce gruntu o numerze ewidencyjnym 130/1, stanowiącej drogę wewnętrzną, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00072799/1;
14) nieruchomość położona w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, działka gruntu o nr ewidencyjnym 58/25, o powierzchni 0,0135 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00066604/3;
15) udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej leśnej, położonej w miejscowości Smardzewice (gmina Tomaszów Mazowiecki), działka gruntu o nr ewidencyjnym 1351, o powierzchni 0,1424 ha dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PT1T/00065468/0.

2. Ceny za poszczególne nieruchomości opisane w pkt 1 Ogłoszenia wynoszą:

1) 42.797,94 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 1 Ogłoszenia;
2) 42.834,48 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 2 Ogłoszenia;
3) 42.834,48 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 3 Ogłoszenia;
4) 42.907,58 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 4 Ogłoszenia;
5) 42.944,13 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 5 Ogłoszenia;
6) 34.661,53 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 6 Ogłoszenia;
7) 47.366,46 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 7 Ogłoszenia;
8) 47.439,55 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 8 Ogłoszenia;
9) 34.661,53 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 9 Ogłoszenia;
10) 42.944,13 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 10 Ogłoszenia;
11) 42.907,58 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 11 Ogłoszenia;
12) 42.907,58 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 12 Ogłoszenia;
13) 42.834,48 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 13 Ogłoszenia;
14) 7.980,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 14 Ogłoszenia;
15) 6.000,00 złotych – w przypadku nieruchomości opisanej w pkt 15 Ogłoszenia.

3. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane na adres: Hubert Sidowski - Syndyk masy upadłości Dariusza Ciacha, Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – XIV GUp 500/21”. Decydować będzie data doręczenia oferty na podany adres.

4. Kryterium wyboru ofert stanowi czas złożenia oferty, jednakże w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert w tym samym terminie syndyk dokonuje wyboru oferty zawierającej najwyższą cenę. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z taką samą ceną, syndyk może według swego wyboru wezwać oferentów do złożenia w zakreślonym przez niego terminie ponownie ofert na piśmie lub odstąpić od wyboru ofert. W przypadku wezwania do ponowienia ofert, kwota dotychczasowych ofert stanowi cenę wywoławczą, a syndyk określa termin składania nowych ofert i termin ich rozpoznania.

5. Składający ofertę powinien, pod rygorem nieprzyjęcia oferty, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o numerze: 45 1090 1304 0000 0001 4835 1955/ Santander Bank Polska S.A.

6. Ogłoszenie oraz Regulamin sprzedaży mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie. Syndyk nie jest zobowiązany do przyjęcia złożonej oferty. Odmowa przyjęcia oferty nie wymaga uzasadnienia.

7. Szczegółowe warunki określa Regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości: Kancelaria Adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, a także umieszczone w Internecie pod adresem: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/xivgup500 – w odpowiedniej zakładce.

8. Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu ( tel., e-mail:syndyk@sidowski.com.pl).

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Obszar działalności Lokalny
Rodzaj oferty sprzedam

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej