• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-01-25
  • Identyfikator ogłoszenia: #50631

Dzierżawa - Masarnia w Piotrkowie Tryb.

Sygn. akt V GUp 109/20
OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Włodzimierza Bieńka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert w przedmiocie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 33 i 35 zabudowanych ZAKŁADEM PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO – MASARNIA „BIENIEK” wraz z wyposażeniem.
Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 16.00 (o zachowaniu terminu decyduje chwila doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Syndyk masy upadłości Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta dzierżawy nieruchomości – ul. Twardosławicka 33-35”.
Ogłoszenie może zostać odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do wyboru złożonej oferty.
Formularz oferty oraz bliższe informacje dostępne na stronie internetowej: upadlosci.sidowski.com.pl/oferty/bieniek. Informacje można również uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail oraz pod nr tel.

Informacje podstawowe

Branża
  • spożywcza
Województwa
  • łódzkie
  • brak / dowolne
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty nawiążę współpracę

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej