• Kategoria: Szukam inwestora
  • Data: 2021-08-25
  • Identyfikator ogłoszenia: #52654

Inwestycja w kolorowe diamenty i flipping jubilerski

Gdybyśmy mieli krótko odpowiedzieć sobie na pytanie na czym polega JEWELLERY FLIPPING, czyli FLIPPING JUBILERSKI ?

Odpowiedź brzmiałaby tak:

Po pierwsze należy znaleźć i zakupić rzadki surowy diament w bardzo dobrej cenie
Po drugie trzeba ten surowy diament wyszlifować i wycertyfikować
Po trzecie wyszlifowany diament trzeba oprawić w biżuterię
A po czwarte gotowy klejnot trzeba sprzedać i podzielić się wypracowaną marżą.
Skąd bierze się marża do podziału?…

Dla FLIPÓW JUBILERSKICH najważniejszą kwestią decydującą o przyszłych zyskach jest atrakcyjność cenowa kamienia centralnego. Im bliżej hurtowej ceny zakupimy kamień centralny, na tym większy zysk możemy liczyć. Dlatego właśnie kluczowym elementem takich flipów jest dostęp do surowca w atrakcyjnej cenie i marżowość jaką uzyskujemy na podwójnej jego komercjalizacji :

PIERWSZA KOMERCJALIZACJA następuje, gdy przechodzimy od surowego do szlifowanego diamentu – tutaj mamy pierwszy wzrost wartości surowca.
DRUGA KOMERCJALIZACJA następuje, gdy przechodzimy od szlifowanego diamentu do klejnotu – tutaj mamy drugi wzrost wartości.
Właśnie na podwójnej komercjalizacji unikatowego surowca polega JUBILERSKI FLIPPING o wysokim potencjale marżowym.


Ustalmy teraz na jakie czynniki należy zwrócić uwagę nabywając określone aktywa alternatywne:

KORZYSTNA RYNKOWO CENA ZAKUPU, najważniejszy czynnik inwestycyjny, decydujący zarówno o potencjale marżowym, jak i o zadowalającej płynności, a co za tym idzie o ograniczeniu ryzyka straty, czyli o bezpieczeństwie.
PARAMETRYZACJA, czyli ustalenie, które parametry charakteryzujące dane aktywo decydują o jego wycenie i jak na tą wycenę wpływają. Im bardziej wskaźniki parametryzacji są obiektywnie klasyfikowane tym wycena staje się bardziej precyzyjna i jednorodna bez względu na to kto i gdzie dokonuje wyceny.
UNIKATOWOŚĆ, czyli rzadkości występowania, niedostępność danego aktywa w naturze lub na rynku. Warto pamiętać, że rzeczy rzadkie zawsze są poszukiwane i cieszą się wzięciem, szczególnie gdy fakty wskazują, że unikatowość danego aktywa wzrośnie. Tym samym czynnik dostępu do płynności w oczekiwanej cenie sprzedaży nie stanowi dla właściciela problemu.
POTENCJAŁ MARŻOWY, czyli historycznie udokumentowany poziom wzrostu ceny danego aktywa połączony z czynnikami wskazującymi na utrzymanie lub wzrost tego potencjału w przyszłości (np. malejące zasoby diamentów naturalnych wynikające z ilości zamykanych kopalń diamentowych). Warto podkreślić, że głównym czynnikiem wpływającym na potencjał marżowy danego aktywa jest trwały popyt wynikający z ograniczonej dostępności, połączonej z ugruntowanym trendem modowym (np. popyt na diamenty różowe oraz inne diamenty kolorowe rozpętała w 1985 roku słynna „pinkomania” – przypomnijmy, że ten trend dla grupy tzw. diamentów purpurowych trwa do dzisiaj, a zamkniecie w 2020 roku kopalni Argyle oznacza 90% spadek ich wydobycia). Dzisiaj na rynku biżuterii z rzadkimi diamentami kolorowymi o coraz mniejszej dostępności w naturze mamy do czynienia ze wzrostami cenowymi sięgającymi od kilkunastu do dwudziestu paru procent średniorocznie, a to oznacza że właściciel takiej biżuterii otrzymuje premię za czas trzymania majątku, w postaci cyklu podwajania wartości co 5-7 lat.
KOMERCJALIZACJA, czyli możliwość doinwestowania danego aktywa w celu podniesienia jego wartości i osiągnięciu zysku z jego sprzedaży. W ten sposób powstaje dźwignia marżowa, która nawet w krótkim czasie pozwala uzyskać atrakcyjny zysk, przy zachowaniu dużego bezpieczeństwa, z dostępem do wysokiej lub umiarkowanej płynności zależnej od atrakcyjności ceny sprzedaży i atrakcyjności samego aktywa po komercjalizacji. (np. oprawa jubilerska diamentu, remont nieruchomości, remont zabytkowego samochodu, rewitalizacja zabytkowego zegarka).
WARTOŚĆ MATERIALNA AKTYWA, to czynnik wskazujący jaką część ceny nabycia danego aktywa stanowi jego WARTOŚĆ MATERIALNA (czyli wprost cena surowca, nazywana czasami ceną złomowania), a jaką część ceny nabycia stanowi jego WARTOŚĆ MARKETINGOWA (np. wysoka marża za znaną markę lub nazwisko twórcy) lub WARTOŚĆ EMOCJONALNA (np. wysoka marża za modną stylistykę). Im większy udział WARTOŚCI MATERIALNEJ w cenie nabycia, tym większy poziom bezpieczeństwa inwestycji alternatywnej, polegający na zachowaniu lub powiększeniu ceny w momencie sprzedaży danego dobra. Natomiast im większy udział WARTOŚCI MARKETINGOWEJ lub EMOCJONALNEJ w cenie nabycia, tym większe ryzyko spadku ceny wynikające ze skurczenia się dużej marży w związku z utratą pozycji przez markę lub twórcę, czy też w związku ze zmianą trendów modowych.
KOSZTY UTRZYMANIA, czyli stałe, cykliczne nakłady finansowe jakie musi ponosić właściciel aby posiadane aktywo alternatywne utrzymać w niezmiennym stanie. Dla jednych aktywów alternatywnych koszty utrzymania są symboliczne (np. diamenty, klejnoty z diamentami, wina, whisky), a dla innych aktywów alternatywnych stanowią dużą pozycję obciążającą portfel właściciela (tutaj szczególnie należy wymienić nieruchomości, samochody kolekcjonerskie, czy też konie).
NAKŁAD CZASU, czyli stałe, powtarzalne nakłady pracy jakie właściciel musi zaangażować aby posiadane aktywo utrzymać w niezmiennym stanie.
HORYZONT INWESTYCJI, czyli czas trzymania majątku. Dla inwestycji alternatywnych średni horyzont inwestycji, to okres 5-10 lat. Jednakże, dłuższy horyzont inwestycji alternatywnych jest w większości przypadków rekompensowany przez wyższe zyski oraz ochronę dewaluacyjną.


GLOBALIZACJA RYNKU ZBYTU DLA DANEGO AKTYWA POŁĄCZONA Z GLOBALNĄ MOBILNOŚCIĄ, bardzo ważny czynnik decydujący o podwyższeniu płynności inwestycji alternatywnych w związku z możliwością ich sprzedaży w dowolnym zakątku świata, z jednoczesną możliwością swobodnego wywozu sprzedanego dobra z terenu kraju. Warto podkreślić, że większości aktywów alternatywnych nie możemy legalnie wywozić poza teren kraju bez zezwolenia (w tym m.in.: złota, monet, antyków, dzieł sztuki, zabytkowych samochodów itp.). Tylko nieliczne aktywa cechuje swoboda globalnego przemieszczania – należą do nich szlifowane diamenty i biżuteria, w tym złota biżuteria z diamentami.

Informacje podstawowe

Branża
  • usługowa -inna
Województwa
  • mazowieckie
  • brak / dowolne
Miasto Warszawa
Obszar działalności Lokalny
Stopień zaawansowania Rozwój
Wysokość poszukiwanego kapitału (od-do) 50000 zł - 50000000 zł
Typ inwestora Dowolny
Przewidywana stopa zwrotu/rentowność 20%
Procent udziałów do negocjacji
Czy jest biznes plan Brak
Możliwość udziału niepieniężnego Tak

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej