• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2023-11-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #59993

Na sprzedaż lokal usługowo-użytkowy

Do sprzedaży jest prawo własności lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 1.961,29 mkw. wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności części budynku oraz innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w wysokości 196129/1560621.
Na nieruchomość składają się dwie nieruchomości lokalowe zlokalizowane w budynku biurowym przy ul. Piotrkowskiej 270 w Łodzi:
• lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 614,70 mkw. znajdujący się na pierwszej kondygnacji budynku
• oraz lokal niemieszkalny o powierzchni użytkowej 1.266,57 mkw. położony na drugiej kondygnacji budynku.
Lokale te zostały połączone ze sobą i aktualnie tworzą funkcjonalnie jeden dwupoziomowy lokal niemieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 1.881,27 mkw. Dodatkowo do jednego z lokali przynależy piwnica o powierzchni 80,02 mkw.
Budynek stanowi obiekt liczący szesnaście kondygnacji nadziemnych z lokalami usługowymi i biurami oraz jedną kondygnację podziemną, gdzie znajduje się piwnica. Budynek został wybudowany około 1975 r. O część, która jest oferowana do sprzedaży, budynek został rozbudowany w latach 1993-1995 r.
W budynku znajdują się dwie windy.
Budynek jest ocieplony, wykończonym tynkiem cienkowarstwowym, a fasada rozbudowanej części jest oszklona i częściowo pokryta płytkami ceramicznymi. Dach jest płaski, stropodach pokryty papą. W budynku podłączona jest instalacja centralnego ogrzewania (ciepło sieciowe), instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja teletechniczna. Budynek jest strzeżony i monitorowany.
Teren wokół budynku został zagospodarowany – wydzielono chodniki, dojścia do budynku, utrzymywana jest również zieleń ozdobna. Na terenie działki znajdują się także parking płatny z około 150 miejscami postojowymi. Zgodnie z udziałem jaki posiadają sprzedawane nieruchomości przynależy do nich 21 miejsc parkingowych. Teren częściowo ogrodzony.
Dla nieruchomości lokalowych założone są dwie księgi wieczyste prowadzone przez XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia - LD1M.
Właścicielem lokali jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Grunt, na którym posadowiony jest budynek z lokalami, stanowi działkę ewidencyjną o numerze 87/4 z obrębu S-9. Dla gruntu prowadzona jest odrębna księga wieczysta przez XVI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia.
Obszar, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 4 lipca 2018 r. – Uchwała Nr LXXIII/1970/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Piotrkowskiej, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego, Jana Kilińskiego i Milionowej.
Zgodnie z powyższym dokumentem działka o nr ewid. 87/4 w obrębie S-9 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (1.2.MW/U), na terenach zabudowy usługowej (1.1.U) oraz częściowo na terenach oznaczonych 1KDD, które stanowią tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe i 1KDL+T, które stanowią tereny dróg publicznych – ulice lokalne z tramwajem.
Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacyjnym miasta Łodzi nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego ustanowiono Specjalną Strefę Rewitalizacji na okres 10 lat, która została przyjęta uchwałą nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 roku, zmienioną uchwałą nr XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 roku. Nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji w mieście Łodzi – obowiązuje prawo pierwokupu na rzecz miasta Łodzi.
Nieruchomość położona jest w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 270, w odległości ok. 1 km od ścisłego centrum miasta. Posiada narożną lokalizację i znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej z ulicą Tymienieckiego. Ulica Piotrkowska jest najbardziej reprezentacyjną i rozpoznawalną ulicą miasta oraz główną arterią miasta (północ-południe).
W bliskim sąsiedztwie nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handlowa, biurowa, sakralna oraz placówki oświatowe.
Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do środków komunikacji publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki autobusowe oraz tramwajowe. W odległości ok. 3,5 km na północ od nieruchomości znajduje się dworzec kolejowy Łódź Fabryczna. Dostęp do nieruchomości zapewniony jest od ulicy Wincentego Tymienieckiego.
INFORMACJE DODATKOWE
Cena wywoławcza jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć podatki i opłaty zgodnie z przepisami prawa.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
• swobodnego wyboru oferty,
• prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,
• odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,
• żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży,
• wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.
Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 – prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Prezentowana oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informacje podstawowe

Branża
  • nieruchomości komercyjne
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena sprzedaży 6600000 zł
Uwagi

źródło: https://gratka.pl/nieruchomosci/lokal-lodz-ul-piotrkowska-270/ob/30000133

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej