• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-12-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #57556

Na sprzedaż lokal użytkowy handlowo-usługowy

Do sprzedaży lokal użytkowy położony w Warszawie przy ulicy Wolumen 18 o powierzchni 120,3 mkw. Lokal o funkcji handlowo-usługowej, z dużymi witrynami, zlokalizowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego należącego do Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W skład lokalu wchodzi jedno duże pomieszczenie (sala operacyjna), pokój socjalny, serwerownia, skarbiec, wiatrołap, korytarz i toaleta. Lokal posiada osobne wejście bezpośrednio z ulicy Wolumen oraz wyjście ewakuacyjne z boku budynku.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta.
Budynek, w którym znajduje się lokal, posadowiony jest na działkach gruntu z obrębu 7-08-05 o numerach ewidencyjnych 124/2, i 121/5 oraz o numerach ewidencyjnych 172/3 i 172/5, dla których prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych - WA1M. W związku z tym, że budynki przy ulicy Wolumen 18, 20 oraz 22 stanowią wspólne zadanie inwestycyjne oraz tym, że działka gruntu nr 117/3 pod budynkami przy ul. Wolumen 20 oraz 22, ma nieuregulowany stan prawny, nie ma możliwości ustanowienia odrębnej własności lokalu do czasu zakończenia sprawy sądowej.
Właścicielem gruntu pod budynkiem przy ulicy Wolumen 18 jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, natomiast właścicielem gruntu pod budynkami Wolumen 20 oraz 22 (działka nr 117/3) jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Obszar, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast objęty jest obecnie przedmiotem sporządzania MPZP, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LI/1539/2009 z dnia 19 marca 2009 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Wawrzyszewa.
Do momentu uchwalenia planu, jedynym dokumentem określającym ogólne ramy zasad zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do nieruchomości, jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta St. Warszawy (Uchwała nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 roku z późniejszymi zmianami), według którego obszar, na terenie którego zlokalizowana jest nieruchomość, został oznaczony symbolem M1.30 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Nieruchomość jest położona na obszarze, dla którego nie została podjęta uchwała o objęciu ani obszarem rewitalizacji ani obszarem Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Lokal położony jest w północnej części Warszawy, na osiedlu Wawrzyszew, w dzielnicy Bielany, przy ul. Wolumen 18, w odległości około 9 km od centrum miasta. Nieruchomość sąsiaduje głównie z zabudową mieszkaniową wielorodzinną.
Teren budynku nie jest ogrodzony. Przed budynkiem, wzdłuż ulicy Wolumen, znajdują się ogólnodostępne, niestrzeżone miejsca parkingowe (poza strefą płatnego parkowania).
Transport publiczny zapewniony jest przez kilka linii autobusowych i tramwajowych przy ul. Wólczyńskiej (ok. 150 m od lokalu) oraz stację Wawrzyszew pierwszej linii metra (ok. 1,1 km od lokalu). W pobliżu krzyżują się ulice Wólczyńska, Żeromskiego i aleja Reymonta, które są jednymi z ważniejszych ciągów komunikacyjnych dzielnicy Bielany, co umożliwia sprawną komunikację z pozostałymi dzielnicami Warszawy.
INFORMACJE DODATKOWE
Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania VAT.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
• swobodnego wyboru oferty,
• prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,
• odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,
• żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży,
• wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości.

Informacje podstawowe

Branża
  • handel detal i hurt
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena sprzedaży 1120000 zł
Uwagi

źródło: https://gratka.pl/nieruchomosci/lokal-warszawa-bielany-ul-wolumen-18/ob/28326295

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej