• Kategoria: Sprzedam know-how
  • Data: 2019-01-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #34328

NABYCIE LICENCJI NA TECHNOLOGIĘ/NABYCIE PRAW DO TECHNOLOGII

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA
KOMPOZYCJA ALKOHOLOWA OPARTA O WYKORZYSTANIE KONOPI WŁÓKNISTYCH
OPIS TECHNOLOGII
Przedmiotem wynalazku jest kompozycja alkoholowa, zastosowanie eterycznego olejku konopnego i
zastosowanie ekstraktu z wiech konopnych do wytwarzania kompozycji alkoholowej. Wynalazek opiera się na
zastosowaniu konopi włóknistych do wytwarzania kompozycji alkoholowej opartej na konopiach włóknistych.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA TECHNOLOGII
Poziom gotowości technologicznej - technologia gotowa do wdrożenia.
STAN OCHRONY PRAWNEJ TECHNOLOGII
Na technologię składają się:
1. Zgłoszenie patentowe NR P.428239 z dnia 18.12.2018, tytuł: ,, Kompozycja alkoholowa, zastosowanie
eterycznego olejku konopnego i zastosowanie ekstraktu z wiech konopnych do wytwarzania kompozycji
alkoholowej".
Właściciel: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
2. Nieopatentowana i nieujawniona do wiadomości publicznej wiedza techniczna stanowiąca
tajemnicę Ogłaszającego.
FORMA PRZEKAZANIA TECHNOLOGII
Dokumentacja technologiczna zawierająca:
1. Dokumentacja patentowa zgodnie ze zgłoszeniem patentowym NR P.428239 z dnia 18.12.2018.
FORMY KOMERCJALIZACJI
1. Licencja - licencja wyłączna lub licencja niewyłączna uwzględniająca opłatę wstępną i opłaty okresowe
wyrażone % od przychodów netto ze zbycia:
? produktów gotowych wytwarzanych jedynie w oparciu o technologię, i/lub
? produktów gotowych wytwarzanych częściowo z zastosowaniem technologii, i/lub
? półproduktów wytwarzanych częściowo z zastosowaniem technologii,
obejmująca okres wdrożenia i przemysłowego zastosowania technologii.
2. Nabycie praw do technologii.
WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH /CENA PRZEDMIOTU OGŁOSZENIA (WARTOŚCI NETTO)
1. Licencja
a) Wyłączna - rekomendowana opłata wstępna 125 000,00 zł oraz opłaty okresowe 5 % wartości przychodu netto rocznie
b) Niewyłączna - rekomendowana opłata wstępna 32 000,00 zł oraz opłaty okresowe 5 % wartości przychodu netto rocznie
2. Nabycie praw własności - rekomendowana cena 622 259,59 zł

Informacje podstawowe

Branża
  • ekologia, ochrona środow.
  • wierzytelności, zorg. majątek
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Poznań
Typ wiedzy licencje
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej