• Kategoria: Oferty biznesowe
 • Data: 2021-04-26
 • Identyfikator ogłoszenia: #51535

Ocena zgodności maszyn – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – Wymagania zasadnicze – Analiza zagrożeń i

Czy Państwa Maszyna jest w pełni bezpieczna?

W celu zapewniania bezpieczeństwa maszyn oferuję:
1. Pomoc w wykonaniu pełnej oceny zgodności maszyn (tzw. nowych - wyprodukowanych po 01.05.2004 r.), zgodnie z wymaganiami regulowanymi przez Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz.U. L 157 z 09.06.2006, str. 24-86) transponowaną do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228).
2. Wykonanie jednego z elementów oceny zgodności:
a) Dobór przepisów prawnych: dyrektyw, przepisów krajowych, norm oraz innych specyfikacji technicznych opisujących maszynę;
b) Wykonanie analizy zagrożeń i oceny ryzyka maszyny:
- Opracowanie cyklu życia maszyny;
- Wyszczególnienie zadań i czynności dla każdego etapu życia maszyny, które mogą mieć miejsce przy jej użytkowaniu;
- Określenie ograniczeń dotyczących maszyny: przeznaczenie, ograniczenia pracy (zakres temperatury, napięcie); użytkownicy, limit czasu;
- Identyfikacja zagrożeń dla każdego zadania w każdym etapie życia maszyny;
- Szacowanie ryzyka: ocena prawdopodobieństwa wystąpienia szkód, które mogą powstać przez niebezpieczne sytuacje;
Przeprowadzenie prawidłowej, rzetelnej i kompletnej analizy zagrożeń i oceny ryzyka jest jednym z najistotniejszych etapów procesu oceny zgodności maszyn podlegających wymaganiom Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (MD);
c) Przeprowadzenie audytu wymagań zasadniczych z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE (MD);
d) Sporządzenie Instrukcji Obsługi (Dawniej zwaną DTR): Oferuję opracowanie instrukcji obsługi (zgodnej z PN-EN ISO 20607:2019-08) z katalogiem części zamiennych na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej lub zdjęciowej wraz z wykazem stosownych piktogramów i napisów ostrzegawczych, które producent powinien zamieścić na przyszłej maszynie. Opracowanie instrukcji obsługi maszyny realizowane jest po wykonaniu analizy zagrożeń i oceny ryzyka maszyny oraz audytu wymagań zasadniczych z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE (MD). Czas pracy potrzebny do opracowania instrukcji obsługi uzależniony jest od skomplikowania i czynności obsługowych danej maszyny.
- Dostosowanie starej instrukcje obsługi do aktualnych wymagań prawnych
- Przetłumaczenie na język polski posiadanej przez Państwa instrukcji w języku angielskim.
- Zweryfikowanie treści zawartych w instrukcji obsługi pod kątem kompletności i poprawności z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE (MD).
e) Sporządzenie Deklaracji Zgodności WE/UE
3. Zweryfikowanie posiadanej przez Państwa dokumentacji oceny zgodności maszyny.

Audyt oceny zgodności maszyny odpowie na pytanie, czy Państwa maszyna spełnia konkretne wymogi regulacyjne, a co za tym idzie, czy jest w pełni bezpieczna.

Tematyką tą zajmuję się od 2015 r. jako Redaktor Techniczny oraz Specjalista ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Dokumentacji Technicznej. Odbyłem szkolenia z zakresu "Efektywnej oceny zgodności maszyn i urządzeń z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – oznakowanie CE" (2006 r.) oraz "Instrukcji obsługi maszyn wg EN ISO 20607 - treść, forma, opracowywanie i odbieranie" (2009 r.).

Zapraszam do współpracy:
mgr inż. Jankowski Paweł
Kontakt: e-mail: jp.certyfikacja@gmail.com; tel.: 726-767-037

Informacje podstawowe

Branża
 • automatyka, elektronika
 • usługowa -inna
 • usługi dla ludności
 • usługi dla firm
 • produkcja inne
Województwa
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
Miasto Sompolno
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty nawiążę współpracę

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej