• Kategoria: Szukam inwestora
  • Data: 2022-09-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #56743

Paliwa kopalne

Bytów, dn. 19.09.2022 roku
Filip Matyka
Przedstawiciel Grupy Inicjatywnej
“Mega-Wat” Prostej Spółki Akcyjnej
Ul. Zwycięstwa 18/17
77-100 Bytów

OFERTA WSTĘPNA

Szanowny Państwo,
niniejszym, jako przedstawiciel Grupy Inicjatywnej mającej powstać prostej spółki akcyjnej o nazwie
“Mega-Wat”, składam Państwu ofertę wstępną przystąpienia do rzeczonej spółki, poprzez zawarcie
umowy prostej spółki akcyjnej o przytoczonej nazwie, mającej za przedmiot działalności handel
opałem, począwszy od węgla kamiennego, ze mną oraz innymi czterema osobami i wniesienie
wkładu na pokrycie akcji w wysokości 15 000 zł albo 30 000, za który otrzymaliby Państwo
odpowiednio 5% albo 10% ogólnej liczby akcji(w planowanym wariancie byłoby to odpowiednio 5 ze
100 akcji albo 10 ze 100 akcji), którego wniesienie zostałoby zagwarantowane przez Państwa w
podpisanej umowie spółki. Ponadto proponuję, z uwagi na kluczowość Państwa partycypacji jedynie
na początkowym etapie funkcjonowania spółki, odkupienie Państwa akcji przez pozostałych
akcjonariuszy pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę na zakończenie pierwszego miesiąca
działalności, wyniku finansowego w wysokości 150 000 netto – w przypadku objęcia przez Państwa
5% akcji – albo – 250 000 netto – w przypadku objęcia przez Państwa 10% akcji, po cenie za akcję,
ustalonej przez biegłego rewidenta, przy czym łączna kwota należności za ogół Państwa akcji nie
będzie niższa niż odpowiednio 100 000 złotych netto albo 200 000 złotych netto, w terminie 3 dni od
ziszczenia się wyartykułowanych przed momentem warunków, z terminem płatności za te akcje,
przypadającym nie wcześniej niż 30 dni od dnia ich sprzedaży. Chciałbym także zaproponować, by
powyższe propozycje dotyczące wykupu Państwa akcji, w przypadku ich akceptacji przez Państwa,
zostały sformalizowane w postaci warunkowej umowy sprzedaży akcji w formie aktu notarialnego,
sporządzonej w dniu podpisania umowy spółki.
Zarazem zwracam się do tych z Państwa, którzy są zainteresowani lub potencjalnie
zainteresowani z gorącą prośbą o zajęcie przez Państwa stanowiska w przedmiotowej kwestii w
możliwie najszybszym terminie, z uwagi na konieczność podjęcia szybkiej decyzji o założeniu spółki,
warunkowanej przesłankami gospodarczymi.
Reasumując - oczekuję Państwa odpowiedzi, życząc sobie jej pozytywnego charakteru oraz
licząc, iż ewentualna pozytywna decyzja będzie pierwszym krokiem do sukcesu gospodarczego
wszystkich osób, partycypujących w opisywanym przedsięwzięciu. W przypadku nagłych pytań,
uprzejmie proszę Państwa lub Państwa przedstawicieli o kontakt telefoniczny pod numerami
telefonów 537-675-344 lub 502-854-412 lub profile w social mediach(facebook) o nazwach
tożsamych z moim imieniem i nazwiskiem oraz mojego współpracownika Seweryna Cichosza. Dodam
także, iż istnieje możliwość spotkania zdalnego z gronem przyszłych akcjonariuszy, w terminie i
godzinach, ustalonych pomiędzy zainteresowanymi.

Z wyrazami szacunku,
Filip Matyka
Przedstawiciel Grupy Inicjatywnej
“Mega-Wat” Prostej Spółki Akcyjnej

Informacje podstawowe

Branża
  • energetyka
Województwa
  • pomorskie
Miasto Bytów
Obszar działalności Krajowy
Stopień zaawansowania Pomysł
Wysokość poszukiwanego kapitału (od-do) 6000 zł - 38000 zł
Typ inwestora Dowolny
Przewidywana stopa zwrotu/rentowność 100%
Procent udziałów mniejszościowe
Czy jest biznes plan Jest
Możliwość udziału niepieniężnego Nie

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej