• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-09-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #52851

Sprzedam biznes- nowe domki całoroczne w pełni wyposażone

Do sprzedania działający biznes - nowo wybudowany kompleks 4 domków całorocznych z kozami, saną infrared, budynek z apartamentem na I piętrze oraz recepcją i pomieszczeniami technicznymi na parterze (z możliwością zmiany na apartament)+ 2 domki w stanie surowym zamkniętym. Inwestycja zlokalizowana jest w centrum Nowęcina miejscowości k. Łeby tzw. stolicy Bałtyku. Domki znajdują się na terenie o powierzchni ok.5000 m2 z pozwoleniem na budowę 12 domków.

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na rozszerzenie pozwolenia o kolejne domki do ok. 20-25 domków oraz o lokal usługowy przy ul. Łebskiej.

§ 30. Ustalenia szczegółowe dla terenu 08.UT.15:
1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usług turystycznych:
1) w zakresie przeznaczenia terenu obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 5;
2) w odniesieniu do istniejących budynków mieszkalnych dopuszcza się ich powiększenie z przeznaczeniem
na cele mieszkaniowe przy zachowaniu ustalenia zawartego w §4 ust. 5 pkt 1) oraz pozostałych
wskaźników i parametrów ustalonych w niniejszym paragrafie.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:
a) w odległości 8m od linii rozgraniczających drogi KD.L.01 oraz wyznaczona przez istniejące budynki,
b) w odległości 6m od linii rozgraniczających drogi KD.D.07, ciągów pieszo- jezdnych KD.X.5, KD.X.11,
ciągu pieszego KD.P.01,
c) w odległości 4m od linii rozgraniczających ciągu pieszo- jezdnego KD.X.04,
d) w odległości 6m od linii rozgraniczających ciągu pieszo – jezdnego, o którym mowa w ust. 5 pkt 3;
2) minimalna wielkość nowo wydzielanej działki budowlanej 1500m2.
3. Wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w wysokości 0,5;
2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 30 %;
3) intensywność zabudowy: minimalna 0,0, maksymalna 0,8.
4. Parametry kształtowania zabudowy, gabaryty obiektów:
1) wysokość zabudowy do 9,5 m;
2) wysokość innych obiektów budowlanych do 10 m;
3) kształt dachu:
a) wyklucza się dachy mansardowe oraz dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 50
stopni,
b) inne cechy dachu dopuszcza się w dowolnym kształcie.

Dla terenów oznaczonych w planie symbolem literowym UT(08.UT.15) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy usług turystycznych,
1) wyklucza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, mieszkania dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące
obiektom usługowym, przy czym łączna powierzchnia użytkowa przeznaczona na cele mieszkaniowe nie
może stanowić więcej niż 10% powierzchni użytkowej lokali usługowych;
2) funkcje usługowe dopuszcza się w następującym zakresie:
a) usługi hotelarskie świadczone w obiektach hotelarskich oraz w innych obiektach,
b) usługi kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
c) usługi handlu z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m2,
d) usługi gastronomii;
3) jako towarzyszące ustalonemu przeznaczeniu terenu dopuszcza się garaże, budynki gospodarcze, budynki
rekreacji indywidualnej oraz obiekty małej architektury;
4) dopuszcza się obiekty infrastruktury technicznej.

Cena netto, wystawiamy fv vat 23%. Kupujący nie płaci podatku 2% pcc.

Domki:

1/ powierzchnia 55 m2 (parter - pokój dzienny z kominkiem i aneksem kuchennym, łazienka w dwóch domkach z sauną infrared; piętro (dwie duże sypialnie)

2/ budynek z apartamentem (parter - recepcja ok. 13 m2, łazienka, pom. na pościel, garaż, piętro - apartament o pow. 30 m2 - sypialnia, łazienka, pokój dzienny z aneksem kuchennym, balkon)

Domki murowane w technologii tradycyjnej ściany zewnętrzne silikatowe, ocieplone styropianem grafitowym gr. 15 cm, dach deskowany płatami OSB, ocieplony wełna gr. 40 cm, blacha grafitowa na rąbek.

Stropy i schody żelbetowe, okna 3 szybowe 7 komorowe niemieckiej firmy schuco. Domki podłączone do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Domki wyposażone w alarm, teren zewnętrzny z kamerami.

Teren wokół domków - taras przed każdym domkiem z kostki oraz trawniki z automatycznym podlewaniem, atestowany placem zabaw z piaskiem plażowym, parking.

Zapraszam do obejrzenia obiektu.

Informacje podstawowe

Branża
  • turystyka, hotelarstwo
Województwa
  • pomorskie
Miasto Łeba
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena sprzedaży 3650000 zł
Uwagi

źródło: https://www.otodom.pl/pl/oferta/nowe-domki-caloroczne-w-pelni-wyposazone-k-leby-ID43jzw

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej