• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-01-23
  • Identyfikator ogłoszenia: #42231

Sprzedam hotel robotniczy

Sprzedam Hotel robotniczy w Katowicach, dobra lokalizacja - 900m od trasy S86 .

Nieruchomość składającą się z zabudowanych działek gruntu:
nr 1113/32 (jeden tysiąc sto trzynaście łamane przez trzydzieści dwa)
o powierzchni 2.750 m2 (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt metrów kwadratowych) i nr 1366/31 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt sześć łamane przez trzydzieści jeden) o powierzchni 2.418 m2(dwa tysiące czterysta osiemnaście metrów kwadratowych), tj. o łącznej powierzchni 5.168 m2 (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w Katowicach, województwie śląskim.

Przedmiotowa Nieruchomość zabudowana jest: dwoma budynkami użytkowymi - hotelami, trzykondygnacyjnymi, podpiwniczonymi, murowanymi, każdy z nich o powierzchni użytkowej 1.383,00 m2(jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), budynkiem użytkowym - socjalnym, podpiwniczonym, murowanym,
o powierzchni użytkowej 597,00 m2 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), budynkiem magazynu, o powierzchni użytkowej 65,00 m2 (sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych) oraz budynkiem użytkowym - budynkiem portierni, murowanym,
o powierzchni użytkowej 24,00 m2 (dwadzieścia cztery metry kwadratowe), drogami i placami, a także urządzeniami technicznymi trwale związanymi z gruntem,

Przedmiotowa Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej – ulicy Korczaka.

Działki gruntu nr 1113/32 i 1366/31 położone przy ulicy Korczaka 53
w Katowicach zlokalizowane są w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: gen. Józefa Hallera i Janusza Korczaka
w dzielnicy Szopienice w Katowicach, na terenie określonym symbolami: 7MWn – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej, 1 KDZ 1/2 – droga publiczna klasy ulicy zbiorczej, stanowiącej część ul. Korczaka
o parametrach technicznych i użytkowych odpowiadających klasie ulicy zbiorczej.

Informacje podstawowe

Branża
  • turystyka, hotelarstwo
Województwa
  • śląskie
Miasto Katowice
Obszar działalności Wojewódzki
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena sprzedaży 3999999 zł
Uwagi

źródło: www.otodom.pl

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej