• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-06-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #51147

Sprzedaż akcji spółki

Sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości 573 akcji zwykłych na okaziciela serii A nr 34023-34595 w INWESTSTAR S. A. z siedzibą w Starachowicach (KRS 23144) o wartości nominalnej 2,00 zł każda akcja, wskazanych w uzupełniającym spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka i złożonym do akt postępowania w dniu 11 marca 2021 r. w pozycji 906 oraz opisanych w ,,Opinii o wartości akcji Inweststar S. A. przysługujących Spółdzielni Inwalidów Postęp w Sandomierzu z dnia 25 marca 2021 r." za cenę nie niższą niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • mazowieckie
  • warmińsko-mazurskie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej