• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-07-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #48669

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa (działki o łącznej pow. 2,2108 ha)

Cena wywoławcza
1 915 000,00 zł
Syndyk masy upadłości DEZAL PLUS Spółka z o.o. w Nowej Dębie, sygn. akt V GUp 96/18, ogłasza pisemny nowy przetarg ofertowy na dotychczasowych zasadach na sprzedaż całości przedsiębiorstwa (art. 55 kc), w skład którego wchodzą: nieruchomości gruntowe - działki ewidencyjne gruntu; nr 161/93, nr 161/94, nr 161/95, nr 161/181 i nr 161/183 o łącznej powierzchni 2,2108 ha w części zabudowane obiektami typu przemysłowego o łącznej powierzchni użytkowej 8 446,50 m2, w tym:
-działka gruntu nr 161/93 o powierzchni 0,6478 ha (księga wieczysta TB1T/00069816/5) zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną o powierzchni użytkowej 5 179,30 m2, o działka gruntu nr 161/94 o powierzchni 0,3191 ha (księga wieczysta TB1T/00069817/2) zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurową o powierzchni użytkowej 710,80 m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 367,00 m2, łączna powierzchnia użytkowa budynków - 1 077,80 m2,
-działka gruntu nr 161/95 o powierzchni 0,7374 ha (księga wieczysta TB1T/00069818/9 zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią socjalną o powierzchni użytkowej 2 072,80 m2 i budynkiem usługowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 116,60 m2 (łączna powierzchnia użytkowa budynków - 2 189,40 m2,
-działka gruntu nr 161/181 o powierzchni 0,0590 ha (księga wieczysta TB1T/00069815/8 - grunt niezabudowany,
-działka gruntu nr 161/183 o powierzchni 0,4475 ha (księga wieczysta TB1T/00043270/7) - grunt niezabudowany. Na nieruchomości gruntowej usytuowana jest stacja transformatorowa 6/0.4 kV (budynek o powierzchni zabudowy - 31,40 m2).

Sprzedaż odbywa się na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 10.04.2019 r., sygn. akt V GUp 96/18, Protokołem z dnia 21 maja 2019 r., Protokołem z dnia 3 września 2019 r., Protokołem z dnia 19 listopada 2019 r., Protokołem z dnia 28 stycznia 2020 r. i Protokołem z dnia 23 czerwca 2020 r. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym do dnia 19 listopada 2090 r, DEZAL PLUS Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie przy ul. Szypowskiego 1. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne trwale związane z nieruchomościami stanowią własność użytkownika wieczystego - odrębny od gruntu przedmiot prawa własności.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Nowa Dęba
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej