• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-10-27
  • Identyfikator ogłoszenia: #52527

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa- pensjonat

Roman Sulicz - Firma Handlowo-Usługowo-Turystyczna, Pensjonat "RAMIS" w upadłości w Wysowej-Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert
w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Romana Su liczą prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Roman Sulicz - Firma Handlowo-Usługowo-Turystyczna, Pensjonat "RAMIS" w upadłości w Wysowej-Zdroju, w rozumieniu arl. 551 Kodeksu Cywilnego, jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, na które składają się między innymi nieruchomość zabudowana budynkiem funkcjonującej Karczmy i Hotelu ..Gościnna Chata" oraz budynkiem ,,Dom Rzemiosła" w Wysowej-Zdroju nr 63, nieruchomości zabudowane budynkiem z pokojami gościnnymi - Pensjonat ,,Ramis" w Wysowej-Zdroju nr 131 i budynkiem stajni wraz z ich wyposażeniem. Opis przedsiębiorstwa upadłego znajduje się w opinii sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Andrija Telegę i Magdalenę Ślufarską z dnia 10 lipca 2020 r,, zaś wartość rynkowa nieruchomości ustalona została w operatach szacunkowych z 16 maja 2020 r, sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Czerwińskiego, uzupełnionych aneksami z dnia 16 czerwca 2020 r.
Przedmiot przetargu objęty jest umową dzierżawy z prawem pierwokupu, zawartą przez syndyka z CZAZ INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Wysowej-Zdroju.
Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • małopolskie
Miasto Wysowa-Zdrój
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

 Źródło: Prasa - Gazeta Wyborcza Łódź 27.10.2022

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej