• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-04-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #49291

Sprzedaż mienia wchodzącego w skład masy upadłości

Prawa i obowiązki wynikające z porozumienia z dnia 14 czerwca 2019 r. zawartego pomiędzy Energetycznym Centrum SA w upadłości a LUX MED sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie mienia wchodzącego w skład masy upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości w postaci:

praw i obowiązków, wynikających z porozumienia z dnia 14 czerwca 2019 roku zawartego pomiędzy Energetycznym Centrum SA w upadłości a LUX MED sp. z o.o., którego przedmiotem jest udzielanie przez LUX MED sp. z o.o. świadczeń zdrowotnych na rzecz klientów EC tj. osób, które w przeddzień ogłoszenia upadłości miały obowiązujące umowy w przedmiocie przystąpienia do usługi Opieki Medycznej LUX MED na warunkach, jakie zostały określone w tym Porozumieniu z dnia 14 czerwca 2019 roku, zmienionym aneksem nr 1 z dnia 25 listopada 2019 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 28 maja 2020 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 2 grudnia 2020 roku oraz w postanowieniach umowy z dnia 1 grudnia 2017 roku zawartej pomiędzy LUX MED sp. z o.o. a Energetycznym Centrum SA zmienionej aneksem z dnia 20 lutego 2018 roku;
praw i obowiązków, wynikających ze stosunków prawnych, na podstawie których Upadły zapewnia osobom, które przed ogłoszeniem upadłości zawarły z Energetycznym Centrum SA umowy w przedmiocie przystąpienia do usługi Opieki Medycznej LUX MED możliwość korzystania z opieki medycznej świadczonej przez LUX MED sp. z o.o. na warunkach, jakie zostały określone w zawartych z tymi klientami umowach

za łączną cenę nie niższą niż 1.229.999,99 zł (słownie: milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23% (sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej