• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-11-27
  • Identyfikator ogłoszenia: #41724

Sprzedaż nieruchomości i ruchomości przedsiębiorstwa

Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w całości w trybie art. 316 prawa upadłościowego w związku z art. 551 k. c. za cenę nie niższą niż 6.032.072,27 zł (z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym).

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

NIERUCHOMOŚCI położone, ul. Polna 6, 72-130 Maszewo
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami produkcyjno - magazynowymi, działka nr 305
-obszarze 3,6951 ha, opisana w KW nr SZ10/00001217/0.
Budynki - budynek przemysłowy jednokondygnacyjny, - silos zbiornik, - budynek niemieszkalny.
Budowle - stacja transformatorowa, - rozdzielnia elektryczna, - fundamenty po budynku magazynowym.

RUCHOMOŚCI

środki transportu - urządzenia i maszyny, - zapasy. Cena wywoławcza wynosi: 6.032.072,27 zł (sześć milionów trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote 27/100 )

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Maszewo
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - RZECZPOSPOLITA - 26.11.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej