• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-05-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #43282

Sprzedaż nieruchomości i ruchomości upadłej spółki

Przedmiotem sprzedaży są łącznie:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 10,9188 ha wraz z prawem
własności budynków i budowli posadowionych na ww. gruncie, położonego w Poznaniu, ul.
Wołczyńska/Nowosolska zapisanego w księdze wieczystej KW PO1P/00086643/9
prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych,
- prawo własności gruntu o powierzchni 0,0404 ha wraz z budowlami posadowionymi na gruncie, zapisanego w księdze wieczystej KW PO1P/00183836/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych,
- meble i sprzętu informatycznego oraz pozostałe wyposażenia budynków posadowionych
na nieruchomości wg. spisu stanowiącego załącznik do regulaminu przetargu.

Cena wywoławcza łączna ww. składników wynosi 22 849 600,00 zł netto
(słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy
sześćset złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Poznań
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej