• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-12-10
  • Identyfikator ogłoszenia: #53843

Sprzedaż nieruchomości produkcyjno-magazynową z częścią biurową

Sprzedaż z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaproszenie do składania ofert nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w Łowęcinie przy ul. Śliwkowej, działki ewidencyjne nr 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11 oraz 78/14, o powierzchni 0,8634 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00179617/4.


Oferowana cena nabycia nieruchomości nie może być niższa niż kwota 11.977.200,00 (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście 00/100) złotych netto + 23% VAT. Wadium stanowi 10% wartości oszacowania nieruchomości i wynosi 1.330.800,00 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy 0/00) złotych.


Oferent zobowiązany jest posiadać status podatnika VAT czynnego, zaś przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) i zgodzie na objęcie sprzedaży Nieruchomości opodatkowaniem podatkiem VAT.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Łowęcin
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

źródło: www.gratka.pl

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej