• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-12-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #38313

Sprzedaż nieruchomości upadłej spółki

Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż następujących składników masy upadłości, tj:
1. Nieruchomość gruntowa położona w Przemyślu, składająca się z dziatek niezabudowanych, dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00073839/2.
2. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Jawor, gmina Sobków, składająca się z dziatki niezabudowanej o nr ewid. 29, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1J/00025251/0, za cenę nie niższą niż 192.326,00 zł netto (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych netto).
3. Nieruchomość gruntowa położona w Chałupkach Dusowskich, składająca się z działek niezabudowanych o nr ewid. 7/26, nr 7/27 i nr 16, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00094230/6.
4. Nieruchomość gruntowa położona w Chałupkach Dusowskich, składająca się z działki niezabudowanej o nr ewid. 10/3, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00098226/3.
5. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chomentów, gmina Sobków, składająca się z dziatki niezabudowanej, o numerze ewid. nr 369, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1J/00068901/5, za cenę nie niższą niż 6.448.896,00 zł netto (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych netto).
6. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Chomentów, gmina Sobków, składająca się z działek niezabudowanych, o numerze ewid. nr 383 oraz 381/1, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI 1J/00071001/0, za cenę nie niższą niż 263.008,00 zł netto (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiem złotych netto).
7. Udziały w spółce MAK KRUSZYWA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie wynoszących 898.700 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, w łącznej wysokości 89.870.000,00 zł., za cenę nie niższą niż 190.000,00 zł netto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych netto).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Przemyśl
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA RZESZÓW 08.12.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej