• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-11-15
  • Identyfikator ogłoszenia: #46298

Sprzedaż nieruchomości upadłej spółki

DRUGA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej zorganizowane przedsiębiorstwo obejmujące: działkę nr 491/20 o pow. 0,1440 ha, zabudowaną budynkiem warsztatu stolarskiego, należącej do dłużnika: (...), położonej: 55-200 Oława, ul. Stalowa 4, Godzikowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00017210/1 oraz działkę nr 491/31 o pow. 0,0801 ha zabudowaną budynkiem dwuczłonowym obejmującym parterową część handlowo-usługową oraz piętrową magazynowo-biurową, do którego dobudowana jest wiata stalowa (69,44 m2) pełniąca funkcję magazynowo-składową, należącej do dłużnika: (...) położonej: 55-200 Oława, ul. Stalowa 3, Godzikowice, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00014397/4.

Zabudowania części produkcyjnej, handlowej i biurowej (o całkowitej pow. 360 m2) znajdują się w granicach dwóch ww. działek o nr 491/20 oraz 491/31(am-2) i tworzą funkcjonalną całość. Zasadnicza część budynku warsztatu stolarskiego posadowiona jest w granicach działki nr 491/20, lecz część zachodnia zlokalizowana jest w granicach działki nr 491/31. Warsztat wyposażony jest jedynie w instalację elektryczną 230V+400V, lecz nie posiada własnego licznika, a elektryczność jest doprowadzana z nieruchomości sąsiedniej KW WR1O/00014397/4. W granicach działki nr 491/20 brak jest zaplecza socjalno-biurowego.

Suma oszacowania zorganizowanego przedsiębiorstwa obejmującego: działkę nr 491/10 KW WR1O/00017210/1 oraz działkę nr 491/31 KW WR1O/00014397/4 wynosi 693 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 462 266,66 zł.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Oława
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej