• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2020-05-27
  • Identyfikator ogłoszenia: #23158

Sprzedaż Pakietu autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowych

Przetarg obejmuje zbycie wchodzącego w skład masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o. o. - Pakietu autorskich praw majątkowych do 45 dokumentacji projektowych statków szczegółowo opisanych w aktualizacji wyceny za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 10% oszacowanej wartości rynkowej netto wskazanej w aktualizacji wyceny, tj. za cenę nie niższą niż 36.751,44 zł netto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 44/100).
Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.
Uczestniczą w nim jedynie ci oferenci, którzy złożyli prawidłowe pod względem formalnym oferty tj. zgodne z Regulaminem przetargu wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz wpłacili wadium w wysokości 3.675.00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości Stoczni Szczecińskiej NOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej przez BANK PKO BP S.A. Oddział 1 w Szczecinie o numerze 18 1020 4795 0000 9502 0182 6148
Za dzień zapłaty wadium uznaje sie dzien uznania rachunku bankowego masy upadłości.

Informacje podstawowe

Branża
  • budownictwo
  • wierzytelności, zorg. majątek
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • zachodniopomorskie
Miasto Szczecin
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Prasa - KURIER SZCZECIŃSKI 26.05.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej