• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-10-01
  • Identyfikator ogłoszenia: #46525

Sprzedaż pakietu należności

Sprzedaż pakietu należności
przysługujących Energia dla Firm S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, oszacowanych przez biegłego sądowego Alfredę Falak w ,,Opinii" z dnia 4 sierpnia 2020 r.
Syndyk oświadcza, iż jest w posiadaniu zdekompletowanej dokumentacji dotyczącej należności stanowiących przedmiot konkursu ofert.
W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Cena wywoławcza: 47.851,70 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy).
Syndyk uprawiony jest do wyłączenia ze sprzedaży tych należności lub ich części, które do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną uregulowane na rzecz Energia dla Firm S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie - w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o wpłaconą do masy upadłości kwotę.

Informacje podstawowe

Branża
  • udziały, akcje, prywatyzacja
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej