• Kategoria: Oferty biznesowe
  • Data: 2021-02-23
  • Identyfikator ogłoszenia: #50963

Sprzedaż praw do znaków towarowych oraz domeny internetowej

OBWIESZCZENIE
w sprawie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż przez syndyka praw do znaków towarowych oraz domeny internetowej

Syndyk masy upadłości FOTA Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 18/13 toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy Ul. Piekarniczej 10 ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki wszelkich praw, w tym prawa ochrony i prawo do używania następujących znaków towarowych (słownych i słowno-graficznych) oraz domeny internetowej:

1) Znak towarowy FOTA:
- słowny, nr zgłoszenia Z - 350880, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 238257, ochrona do 15 stycznia 2029r.;
- słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 346055, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 238104, ochrona do 12 września 2028r.;
- znak towarowy unijny, słowny, zarejestrowany w EUIPO od nr EUTM - 008171407, ochrona do dnia 23 marca 2029r.;
- znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462386, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;
- znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008872, ochrona do dnia 13 sierpnia 2030r.

za łączną cenę nie niższą niż 92.150,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych polskich netto) powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);
2a) Znak towarowy KAGER i domena internetowa :
- słowny, nr zgłoszenia Z - 345136, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 223410, ochrona do 21 sierpnia 2028r.
- Znak towarowy KAGER słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 345139, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 223411, ochrona do 21 sierpnia 2028r.
- słowno-graficzny KAGER PRODUCTS, nr zgłoszenia Z - 263455, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 164592, ochrona do 11 kwietnia 2023r.
- znak towarowy unijny, zarejestrowany w EUIPO pod nr EUTM - 007345465, ochrona do dnia 27 października 2028r.;
- znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1462385, ochrona do dnia 15 czerwca 2021r.;
- znak towarowy słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. w Indiach pod nr 2008873, ochrona do dnia 13 sierpnia 2030r.

2b) prawo do dysponowania domeną internetową www.kager.pl ;

za łączną cenę nie niższą niż 15.900,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych polskich netto) powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

3) Znak towarowy RACER:
- słowny, nr zgłoszenia Z - 304203, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 209524, ochrona do 27 grudnia 2025r.
- znak towarowy unijny, zarejestrowany w EUIPO pod nr EUTM - 1074741, ochrona do dnia 21 marca 2021r.

za łączną cenę nie niższą niż 700,00 zł netto (słownie: siedemset złotych polskich netto) powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

4) Znak towarowy ARDOR: słowny, nr zgłoszenia Z - 304204, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 209525, ochrona do 27 grudnia 2025r.

za cenę nie niższą niż 110,00 zł netto (słownie: sto dziesięć złotych polskich netto) powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

5) Znak towarowy TROOFTEC: słowny, nr zgłoszenia Z - 409365, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 263792, ochrona do 17 stycznia 2023r.

za cenę nie niższą niż 240,00 zł netto (słownie: dwieście czterdzieści złotych polskich netto) powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

6) Znak towarowy PDTOOLS: słowny, nr zgłoszenia 100007958, słowny zarejestrowany na rzecz FOTA S.A. na Tajwanie pod nr 1549183, ochrona do 15 listopada 2022r.

za cenę nie niższą niż 65,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych polskich netto) powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

7) Znak towarowy LEADER SERVICE: słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 297457, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 173663, ochrona do 6 lipca 2025r.

za cenę nie niższą niż 110,00 zł netto (słownie: sto dziesięć złotych polskich netto) powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

8) Znak towarowy LEADER SERVICE TRUCK: słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 297456, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 175563, ochrona do 6 lipca 2025r.

za cenę nie niższą niż 110,00 zł netto (słownie: sto dziesięć złotych polskich netto) powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

9) Znak towarowy MECHANIK ROKU:
- słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 20346, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R - 217104, ochrona do 18 stycznia 2027r.
- słowno-graficzny, nr zgłoszenia Z - 382685, wpisany do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr R 251918 - ochrona do 15 marca 2021r.

za cenę nie niższą niż 65,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych polskich netto) powiększoną o ewentualny podatek od towarów i usług (VAT);

Informacje podstawowe

Branża
  • wierzytelności, zorg. majątek
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Gdańsk
Obszar działalności Krajowy
Rodzaj oferty sprzedam
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej