• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-06-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #52419

Sprzedaż praw majątkowych upadłej spółki

Syndyk masy upadłości Eurocent S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki następujących praw majątkowych:
prawa własności pakietu 100 (stu) udziałów w spółce Raven 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648097, co stanowi 50 % udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75% wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 44.909,29 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 29/100);
prawa własności pakietu 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów w spółce Toucan 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000576701, co stanowi 99 % udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75% wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 50.001,94 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy jeden złoty 94/100);
prawa własności pakietu 1.950 (jednego tysiąca dziewięciuset pięćdziesięciu) udziałów w spółce Debtor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Nabycińska 19/411, 53-677 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000465814, co stanowi 97,5% udziałów
w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75 % wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 68.106,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć złotych 95/100).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • małopolskie
Miasto Kraków
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej