• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-05-23
  • Identyfikator ogłoszenia: #39031

Sprzedaż części przedsiębiorstwa upadłego

SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI prawa własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego GRAN PolyChem Sp. z o.o. w upadłości w Machowej, na którą składa się:
A. Prawo współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 834/1 o powierzchni 0,4100 ha, położonej w obrębie 0011 Machowa, gmina Pilzno, powiat dębicki, województwo podkarpackie, w 5816/10000 części, które jest wpisane w dziale drugim księgi wieczystej pod nr RZ1D/00048178/3. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dębicy V Wydział Ksiąg Wieczystych [składnik masy upadłości nr 14, drugi współwłaściciel: Andrzej Sroka] za cenę wywoławczą nie niższą niż 706.800,00 zł netto (słownie: siedemset sześć tysięcy osiemset złotych netto) plus należny podatek od towarów i usług (VAT).
B. Prawo własności ruchomości w postaci pojazdów ciężarowych i wózków widłowych [składniki masy upadłości nr: 4, 5, 6, 7, 8] za cenę wywoławczą nie niższą niż 80.000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych netto)plus należny podatek od towarów i usług (VAT).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Machowa
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA RZESZÓW 21.05.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej