• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-06-11
  • Identyfikator ogłoszenia: #28483

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo "Park Edukacji" Spółka Akcyjna w Ossie w upadłości likwidacyjnej, w rozumieniu art. 55? k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych, zobowiązań oraz należności powstałych po dniu ogłoszenia upadłości, to jest po 7 czerwca 2016 roku.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) nieruchomości położone w miejscowości OSSA, gmina Biała Rawska, powiat Rawa Mazowiecka, woj. Mazowieckie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 303/2, 304, 305, 306, 307/2, 314, 315, 316, 317, 318/1, 319 o łącznej pow. 125.024 m2, na których wzniesiono ośrodek konferencyjno - szkoleniowy z częścią hotelową o nazwie HOTEL OSSA CONGRESS & SPA, dla których Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr: LD1R 00038251/7, LD1R 00003074/8, LD1R 00037923/2, LD1R 00038023/0, LD1R 00037765/6, LD1R 00005259/3,

b) wartości niematerialne i prawne, w tym: prawo ochronne na znak towarowy słowno - graficzny "hotelossa CONGRESS & SPA" zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP pod numerem R.224654 i licencje na oprogramowanie komputerowe,

c) środki transportu,

d) zbiór ruchomości stanowiących wyposażenie ośrodka konferencyjno - szkoleniowego z hotelem, służących do prowadzenia przedsiębiorstwa,

e) wierzytelności powstałe przed datą ogłoszenia upadłości, to jest przed 7 czerwca 2016 roku.

Nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa obciążone są hipotecznie wpisami w KW, które to obciążenia wygasają w chwili sprzedaży przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest dzierżawione przez HOREST, HOTEL POD ŻAGLAMI Spółkę z o.o. w Warszawie, na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 15 grudnia 2017 roku, która to dzierżawa wygasa z chwilą nabycia przedsiębiorstwa przez dzierżawcę lub inny podmiot.

3. Nabywca przedsiębiorstwa zobowiązany jest do przejęcia w trybie art. 23? kodeksu pracy, z dniem zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.

4. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 125.000.000,00 zł / sto dwadzieścia pięć milionów złotych / brutto,

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Ossa
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej