• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-11-20
  • Identyfikator ogłoszenia: #39970

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "INTERMET" sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Człuchowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego.

a) prawo własności nieruchomości gruntowe] zabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jerzego z Dąbrowy 4, składającej się z działek 102/12,102/45,102/47,102/48 o łącznej powierzchni 0,306 ha, zabudowanych budynkiem przemysłowym jednokondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 836,48 m2, dla których Sąd Rejonowy
w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00014065/8;

b) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jerzego z Dąbrowy 4, składającej się z działki 102/50 o powierzchni 0,2019 ha, zabudowanej czterema budynkami przemysłowymi dwukondygnacyjnymi oraz jednym budynkiem przemysłowym jednokondygnacyjnym, dla których Sąd Rejonowy w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00018632/2;

c) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jerzego z Dąbrowy 4, składającej się z działek 102/18 oraz 102/49 o łącznej powierzchni 0,1446 ha, dla których Sąd Rejonowy w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00018758/1;

d) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jerzego z. Dąbrowy 4, składającej się z działki 102/46 o powierzchni 0,2260 ha, zabudowanej dwoma budynkami przemysłowymi jednokondygnacyjnymi oraz trzema zbiornikami/ silosami / budynkami magazynowymi, dla których Sąd Rejonowy
w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00035781/6;

e) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Człuchowie przy ul. Jerzego T. Dąbrowy 4, składającej się z działek 102/51,102/52,102/53 o łącznej powierzchni 0,5333 ha, zabudowanych silosem (zbiornikiem) o powierzchni użytkowej 396,97 m2, budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 29,62 m2, budynkiem przemysłowym jednokondygnacyjnym oraz budynkiem przemysłowym dwukondygnacyjnym, dla których Sąd Rejonowy w Człuchowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00027808/3;

f) udział 597/1000 w prawie użytkowania wieczystego dziatek 102/8,102/7,102/8 o łącznej powierzchni 0,1345 ha, zabudowanych budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalne i użytkowe, dla których Sąd Rejonowy w Człuchowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00018489/4 - z udziałem tym związane jest prawo do wyłącznego korzystania z lokalu biurowego o powierzchni 281,37 m2 oraz dwóch lokali mieszkalnych o powierzchniach odpowiednio: 65,91 m2 oraz 97,24 m2;

g) własność środków trwałych, będących wyposażeniem zakładu produkcyjnego oraz zaplecza technicznego, a także wyposażenie biura w postaci mebli, biurek, komputerów.

Ww. ruchomości szczegółowo są wymienione w opisie i oszacowaniu;
h) posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli i urządzeń; i j oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa) - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "INTERMET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Składniki określone w punktach a) - f) są obciążone hipotekami.

Wykaz i wysokość obciążeń wskazane są w operacie szacunkowym i Regulaminie Przetargu. Na podstawie art.552 kodeksu cywilnego wyłączeniu ze sprzedaży podlegają:
- zobowiązania Opadłego oraz zobowiązania zaciągnięte przez syndyka,
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,
- inne środki pieniężne,
- księgi handlowe, zbiory archiwalne dokumentów, w tym pozostała dokumentacja pracownicza,
- wierzytelności masy upadłości od jej dłużników.

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie rodzi konieczności przejęcia pracowników w myśl przepisu art. 231 Kodeksu Pracy.

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 19 100 000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów sto tysięcy złotych 00/100).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Człuchów
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA ; 20.11.2018

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej