• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-03-13
  • Identyfikator ogłoszenia: #43766

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości Mabelle Investments sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Lindleya 16, 02-013 Warszawa,
sprzedaż w trybie z wolnej ręki przedsiębiorstwo Upadłego w całości, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w skład którego wchodzą w szczególności:

a) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 5.117,00 m2, położonej przy ul. Ostrobramskiej 79 w Warszawie, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46, obręb 3-05-23, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00171396/0 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku handlowo-usługowego o powierzchni zabudowy 2.971,00 m2 oraz

b) należność o wydanie z depozytu środków pieniężnych o równowartości 10.000,00 euro (wg średniego kursu w NBP na dzień ogłoszenia upadłości równowartość ta wynosi 41.891,00 zł) przysługująca od Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, KRS 0000003782;

z wyłączeniem środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości oraz dokumentacji księgowej, pracowniczej, finansowej i handlowej niezbędnej do prowadzenia postępowania upadłościowego, w tym wytworzonej w toku postępowania upadłościowego.

Cena wywoławcza to 44.000.000,00 (słownie: czterdzieści cztery miliony złotych 00/100) złotych netto.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 10.03.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej