• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-11-06
  • Identyfikator ogłoszenia: #46979

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Dudek & Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w upadłości z siedzibą w Warszawie (02 - 017 Warszawa)
1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Dudek
& Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu art. 551 k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych, wierzytelności (powstałych zarówno przed jak i po dniu ogłoszenia upadłości) oraz zobowiązań;
2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca przedmiot prawa własności, położona w Jastrzębiu-Zdroju przy Ul. Rozwojowej 1, miasto Jastrzębie Zdrój, powiat Jastrzębie Zdrój, województwo śląskie, zabudowana halą magazynowo- produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni zabudowy 3.254 m2 i powierzchni użytkowej 3.151,87 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 884/14 am-6 opisana w Księdze Wieczystej nr GL1J/00042711/3 oraz działka nr 794/32 am-8 opisana w Księdze wieczystej nr GL1J/00046777/1, o łącznej powierzchni 1,5 ha. Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdrój, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
b) wartości niematerialne i prawne, w tym zestaw praw własności i licencji do oprogramowania informatycznego,
c) środki trwałe, min. linia technologiczna dwumodułowa do recyklingu, słupowa stacja transformatorowa, brykieciarka do metalu, brykieciarka do sadzy, agregat gazowy.
3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 18 277 882,12 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 12/100), do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Dąbrowa Górnicza
Obszar działalności Lokalny
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK ZACHODNI

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej