• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-02-06
  • Identyfikator ogłoszenia: #46979

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa Dudek Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie (02-017 Warszawa), Al. Jerozolimskie 123A na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo Dudek Kostek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, w rozumieniu art. 55' k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych, wierzytelności (powstałych zarówno przed jak i po dniu ogłoszenia upadłości) oraz zobowiązań;

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca przedmiot prawa własności, położona w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Rozwojowej 1, miasto Jastrzębie Zdrój, powiat Jastrzębie Zdrój, województwo śląskie, zabudowana halą magazynowo-produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni zabudowy 3.254 m2 i powierzchni użytkowej 3.151,87 m2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 884/14 am-6 opisana w Księdze Wieczystej nr GL1J/00042711/3 oraz działka nr 794/32 am-8 opisana w Księdze wieczystej nr GL1J/00046777/1, o łącznej powierzchni 1,5 ha. Księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdrój, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
b) wartości niematerialne i prawne, w tym zestaw praw własności i licencji do oprogramowania informatycznego, c) środki trwałe, min. linia technologiczna dwumodułowa do recyklingu, słupowa stacja transformatorowa, brykieciarka do metalu, brykieciarka do sadzy, agregat gazowy.
3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 20 889 003,14 złotych (słownie: dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiem złotych 14/100), do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • śląskie
Miasto Dąbrowa Górnicza
Obszar działalności Lokalny
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK ZACHODNI 4.02.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej