• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-10-06
  • Identyfikator ogłoszenia: #49544

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 55' k.c, obejmującego:
a) prawo własności i prawo użytkowania wieczystego stanowiących kompleks 8 działek gruntu o łącznej powierzchni 19 242 m2 , zabudowanych stanowiącymi odrębne prawo własności budynkami produkcyjno- magazynowo- administracyjnymi o łącznej powierzchni 5 410,5 m2., położonych przy Ul. Gen. W. Sikorskiego 37, 58-105 Świdnica, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste nr: SW1 S/00054662/7, SW1 S/00054664/1, SW1 S/00023306/8, SW1 S/00026571/7, SW1 S/00054679/9, SW1 S/00054680/9, SW1 S/00054681/6, SW1S/00054663/4,
b) prawo własności budynków i budowli,
c) wydzieloną grupę ruchomości w postaci maszyn i urządzeń,
z wyłączeniem środków finansowych zgromadzonych w kasie i na rachunku bankowym upadłego, należności i roszczeń, oraz przed miotów i ruchomości stanowiących własność; Funduszy Leasingowych oraz Dolnośląskich Zakładów Mechanicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu, użytkowanych przed ogłoszeniem upadłości przez P.P.U.H STELMECH sp. z o.o. w Świdnicy, w oparciu o stosowne umowy leasingowe, bądź jako własne maszyny, urządzenia i wyposażenie, które zostały zbyte z naruszeniem prawa upadłościowego,
d) opisany wyżej przedmiot sprzedaży, stanowiący masę upadłościową przedsiębiorstwa: Spółki STEELMECH sp. z o.o. w upadłości z/s w Krakowie - oferuje się do sprzedaży jako całość, w trybie pisemnego przetargu ofertowego za cenę wywoławczą nie niższą niż:
3/4 wartości oszacowania = 3.034 000,00 zł. x 3/4 tj. za kwotą 2 275 500,00 zł. (słownie; dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), bądź alternatywnie oferowanych odrębnie jako:
wydzieloną zorganizowaną gospodarczo i funkcjonalnie część przedsiębiorstwa obejmującą nieruchomości - prawa do gruntów, zabudowań, budynków i budowli oferowaną za 3/4 wartości oszacowania= 2 159 000,00 zł. x 3/4 tj. za cenę wywoławczą nie niższą niż 1 619 250,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), wydzieloną grupę ruchomości do demontażu obejmującą, grupę 4 ruchomości za cenę 3/4 wartości oszacowania = 875 000,00 zł. x 3/4 tj. za cenę wywoławczą nie niższą niż 656 250,00 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Świdnica
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK GAZETA PRAWNA ; 06.10.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej