• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-03-29
  • Identyfikator ogłoszenia: #50099

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Syndyk masy upadłości spółki Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłej spółki, za cenę nie mniejszą niż 1.990.000,00 zł netto (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w skład którego wchodzą :

1/. prawo własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Góra, obręb 0001 Góra, Ul. Hirszfelda 8, działki ewidencyjne o nr 1028/3, 1036/15, o powierzchni 8.834 m2, dla których to składników Sąd Rejonowy w Głogowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00092733/9,

2/. ruchome środki trwałe i przedmioty niskocenne w postaci sprzętu medycznego oraz sprzętu towarzyszącego stanowiącego wyposażenie szpitala przy Ul. Hirszfelda 8 w Górze, wymienione w spisie inwentarza (pozycje 1-530 z załącznika nr 2 do opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Wrocław
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej