• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-12-28
  • Identyfikator ogłoszenia: #50282

Sprzedaż przedsiębiorstwa

1. Przedmiotem przetargu (aukcji) jest przedsiębiorstwo spółki działającej pod firmą Rosa-Bud S.A. w upadłości, obejmujące aktywa określone w opisie i oszacowaniu z dnia 20 stycznia 2020 r., wymienione we wniosku Syndyka o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 2 grudnia 2020 r. tj:
a) prawo do nieruchomości położonej w Radomiu przy Ul. Warsztatowej 9, lok. nr U.L7, KW nr: RA1 R/00168679/9,
b) prawo do nieruchomości położonej w Radomiu przy Ul. Królowej Jadwigi 21, lok. nr U.1C, KW nr: RA1R/00154009/1;
c) prawo do nieruchomości położonej w Radomiu przy Ul. Witolda 7 lok. nr 1.09. KW nr: RA1 R/00163232/9;
d) prawo do nieruchomości położonych w Gębarzowie, obręb 0009, gm. Skaryszew. dz.nr1692/6(KWnrRA1R/00163638/5),dz.nr1692/7(KWnrRA1R/00167807/9), dz. nr 1692/8, 1692/9, 1692/10, 1692/11 (KW nr RAI R/00036330/7), dz. nr 1692/16 (KW nr RAI R/00158571/9), udziału 7/16 w KW nr RA1R/00153016/6 (dz. nr 1692/17 i 1692/18) stanowiącej nieruchomość drogową;
e) prawo do nieruchomości położonej w Mszczonowie przy Ul. Ługowej 76a, lok. nr 1, KW nr: PL1Z/00072175/4;
f) prawo do środków ruchomych opisanych w tabelach stanowiących załączniki do opisu i oszacowania wartości przedsiębiorstwa z dnia 20 stycznia 2020 r., sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Krzys2tota Jankowskiego tj. w:
o Tabeli nr K1-A1_Środki trwałe transport - maszyny,
o Tabeli nr K1 -A2_Środki trwałe_sprzęt,
o Tabeli nr K1-A3_Środki trwałe_meble, komputery,
o Tabeli nr K2A6_Środki trwałe_maszyny Mszczonów,
o Tabeli nr K5-A10_środki trwałe (Stromiec_rusztowania),
o Tabeli nr K5-A11_Środki trwałe (Stromiec_podesty).
g) prawo do znaku towarowego nr R.268041.
Aktywa wyłączone ze sprzedaży zostały szczegółowo wymienione we wniosku Syndyka do Sędziego-Komisarza o zatwierdzenie warunków przetargu z dnia 2 grudnia 2020 r.
2. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa są dostępne w Biurze Syndyka pod adresem: Ul. Wiktorska 65/3, 02-587 Warszawa oraz w aktach sprawy V GUp 106/19 w Sądzie Rejonowym w Radomiu, V Wydział Gospodarczy (ul. Warszawska 1, Radom).
3. Cena wywoławcza (cena minimalna) wynosi 5.863.365,00 zł netto (sławnie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Radom
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK GAZETA PRAWNA ; 22.12.2020

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej