• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-05-16
  • Identyfikator ogłoszenia: #19431

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego - zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim.
Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego - zakład produkcyjny BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład którego wchodzą nieruchomości, budynki i urządzania.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny sprzedaży, nie niższej jak 37.782.670,00 zł netto (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) składać należy w terminie do dnia 21 czerwca 2018 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu (61-729), ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 -729 Poznań koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy "XI GUp 46/14" i z wyraźnym dopiskiem "Oferta na sprzedaż przedsiębiorstwa BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej -NIE OTWIERAĆ" oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Borek Wielkopolski
Obszar działalności Wojewódzki
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło:  Prasa - RZECZPOSPOLITA 15.05.2018

Dodatkowe informacje

możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej