• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-10-31
  • Identyfikator ogłoszenia: #20734

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego.

Czternasty nieograniczony przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości.

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo ,,DAKRI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 551 K.C., z wyłączeniem środków pieniężnych i wierzytelności masy upadłości, nadpłaconych podatków i opłat, ksiąg i dokumentów w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania upadłościowego, na które składają się następujące elementy:

a) nieruchomość objęta księgą wieczystą nr LD1M/00258115/6 położona w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 o powierzchni 1 744 m2 wraz z:
- budynkiem produkcyjno-magazynowo-biurowym o powierzchni użytkowej 1 802,6 m2;
- gruntem oznaczonym nr ewidencyjnym nr 80/27;
- drogą dojazdową;
- parkingiem utwardzonym kostką brukową.

Powyższa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością przesyłu, ustanowioną na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz hipotekami. Powyższa nieruchomość została oddana w leasing spółce ,,DAKRI-BIS" sp. z o.o. w Łodzi na podstawie umowy leasingowej z dnia 28 czerwca 2012 roku, a następnie prawa z opisanej umowy leasingu przeszły na nabywcę przedsiębiorstwa ,,DAKRI-BIS" Sp. z o.o., tj. na rzecz Dakri Dystrybucja Sp. z o.o.

b) ruchomości w postaci środków trwałych, szczegółowo opisane w wycenie przedsiębiorstwa, którego integralną część stanowi aneks do wyceny przedsiębiorstwa (dokumenty do pobrania na stronie http://mikuccy.pl/obszary-praktyki/upadlosc/dakri)

c) umowy wiążące ,,DAKRI" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej dotyczące przedsiębiorstwa.

2. Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. Nr 42 z 2007 r., poz. 274), Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi przysługuje ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości upadłej, położonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zarządzanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Łodzi.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • łódzkie
Miasto Łódź
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej