• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-02-11
  • Identyfikator ogłoszenia: #21719

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przedmiotem przetargu jest licytowany jako pierwszy pakiet obejmujący łącznie opisane dalej w pkt l i 2:
1. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku, woj. pomorskie, przy ulicy Budowlanych 46c, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 113/13 (obręb 0035, Kokoszki), o łącznej powierzchni 7413 m2 oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków wraz budowlami i urządzeniami, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1G/00073105/1.
2. zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłej spółki Unimor Radiocom Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 80-298 Gdańsku, ul. Budowlanych 46c, woj. pomorskie, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, oraz protiukcja w toku i wyroby gotowe
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem na podstawie art. 552 Kodeksu Cywilnego:
- koncesji MSWiA nr B-436/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r.
- wierzytelności innych, niż wynikające z kwot zatrzymanych z tytułu zobowiązań gwarancyjnych,
- środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,
- innych środków pieniężnych,
- licencji na oprogramowanie SolidWorks, CorelDraw, pakiet Symfonia oraz zestawy komputerowe/ serwery z danymi księgowymi i kadrowymi,
- pozostałych praw do nieruchomości w Gdańsku, przy ul. Budowlanych 46c.
Cena wywoławcza za nabycie pakietu obejmującego prawa do nieruchomości i zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz produkcję w toku i wyroby gotowe, wynosi 4.200.000,00 PLN (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy 00/100 złotych)
Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy w przetargu na pakiet opisany powyżej nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wszystkie warunki przetargu lub też syndyk unieważni z dowolnej przyczyny przetarg, bądź odstąpi od wskazania wyboru oferenta, na posiedzeniu Sądu w dniu 05.07.2017r. będą przeprowadzone poniższe przetargi w kolejności na:
- nabycie praw związanych z nieruchomością w Gdańsku, ul. Budowlanych 46c - opisanych w pkt l
- nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego - opisanej w pkt 2

Cena wywoławcza za nabycie wyłącznie praw związanych z nieruchomością, wynosi 2.524.000,00 PLN
(słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych)
Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

Cena wywoławcza za nabycie wyłącznie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz produkcji w toku i wyrobów gotowych, wynosi 1.676.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych)
Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Gdańsk
Obszar działalności Wojewódzki
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - RZECZPOSPOLITA - 08.02.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej