• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2022-08-04
  • Identyfikator ogłoszenia: #21719

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż przedsiębiorstwa
zorganizowana cześć przedsiębiorstwa upadłej spółki Unimor Radiocom Sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, woj. pomorskie, w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, a w tym:
- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie, szczegółowo Opisane w wycenie,
- dokumentacja techniczna wytworzona przez Unimor Radiocom Sp. z o.o.,
- certyfikaty związane z częścią produkcyjną przedsiębiorstwa,
- prawo do używania znaku firmowego i marki charakteryzujących przedsiębiorstwo,
- umowy o pracę z pracownikami przedsiębiorstwa,
- powstałe po dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji, związane ze sprzedażą dokonaną przed datą zawarcia aktu notarialnego sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
- wierzytelności z tytułu niewykorzystanych kwot gwarancyjnych, zatrzymanych przez kontrahentów na poczet zobowiązań gwarancyjnych,
- prawa i obowiązki wynikające z tytułu umów gospodarczych, zamówień i zleceń zewnętrznych oraz wykonywanych na ich podstawie zleceń produkcyjnych.
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem na podstawie art. 55! Kodeksu Cywilnego:
- koncesji MSWiA nr B-436/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r.
- wierzytelności innych, niż wynikające z kwot zatrzymanych z tytułu zobowiązań gwarancyjnych,
- środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,
- innych środków pieniężnych,
- licencji na oprogramowanie SolidWorks, CorelDraw, pakiet Symfonia oraz zestawy komputerowe / serwery z danymi księgowymi i kadrowymi,
- wyrobów gotowych i produkcji w loku.
Cena wywoławcza wynosi 411.000,00 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy 00/100 złotych)

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • pomorskie
Miasto Gdańsk
Obszar działalności Wojewódzki
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - RZECZPOSPOLITA GREMI 02.08.2022

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej