• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-01-07
  • Identyfikator ogłoszenia: #32472

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

1. Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo Zakład Remontowo-Produkcyjny "REMONAFT" Sp. z o.o. w upadłości Potok 452, 38-404 Krosno, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000131224.
2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa własna),
2) nieruchomość położona w Potoku, składająca się z:
- prawa wieczystego użytkowania działki o numerze 582/1 o pow. 1,4399 ha -zabudowana obiektami produkcyjno-magazynowymi wraz z prawem własności budynków i budowli,
- prawa własności działki o numerze 583, o pow. 0,2880 ha,
- prawa własności działki o numerze 586 o pow. 0,3631 ha.
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości.
3. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą rzeczy i prawa nieopisane w punkcie I.2., a w szczególności:
1) środki pieniężne, w tym zwłaszcza w kasach i na rachunkach bankowych,
2) wierzytelności, w tym zwłaszcza należności i roszczenia,
3) nadpłacone podatki i opłaty,
4) księgi i dokumenty niezwiązane z przedmiotem sprzedaży.

II. Cena oszacowania:
Cena oszacowania przedmiotu przetargu wynosi 2 071 400,00 złotych (dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Krosno
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - SUPER NOWOŚCI 3.01.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej