• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-08-13
  • Identyfikator ogłoszenia: #3886

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO CAŁOŚCI

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
Ogół składników materialnych i niematerialnych wg stanu na dzień przetargu stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży samochodów oraz świadczeniu usług związanych z przeglądami samochodów, ich naprawami oraz sprzedażą części i akcesoriów, z wyłączeniem:
- środków pieniężnych w kasie spółki i na rachunkach bankowych,
- środków transportu,
- należności.

W skład przedsiębiorstwa wchodzi: nieruchomość gruntowa zabudowana kompleksem obiektów o charakterze usługowym (prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków) położona w jeleniej Górze przy ul. Batalionów Chłopskich.

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości: działka gruntu nr ew. 22/1, AM 67, obręb 0023 NE Jelenia Góra, gmina Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, KW nr JG1J/00042308/3.

Sprzedaż przedsiębiorstwa dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego z dnia 28 lutego 2003r (Dz. U. Nr 60, poz.535). Tekst jednolity z dnia 22 listopada 20l7r (Dz.U. 2017, poz.2344)z późniejszymi zmianami.

Cena oszacowania: 5.465.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy zł).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Jelenia Góra
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - GAZETA WYBORCZA - 13.08.2019

Dodatkowe informacje

możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej