• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-08-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #39840

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Syndyk Prywatnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego ,,HERIM" Ryszard Płóciennik
Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki
zorganizowanej (zasadniczej) części przedsiębiorstwa oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanych w Mietkowie przy ul. Kolejowej 39

Sprzedaż obejmuje :

1/. zorganizowaną (zasadniczą) część przedsiębiorstwa w skład której wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana silosami zbożowymi wraz z przynależną infrastrukturą, położona w Mietkowie (powiat wrocławski) przy ul. Kolejowej 39, obejmująca działkę nr 23/5 (AM-2 obręb Mietków) o powierzchni 0,6958 ha, KW WR1S/00032269/3,

łącznie z

2/. niezabudowaną nieruchomością gruntową, położoną w Mietkowie (powiat wrocławski), stanowiącą sąsiadującą działkę nr 23/3 (AM-2 obręb Mietków) o powierzchni 1,1607 ha, KW WR1S/00035127/7.

Łączna cena za oba składniki będące przedmiotem sprzedaży nie może być niższa niż 2.830.000 zł netto (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych),
w tym za składnik określone w punkcie pierwszym nie mniej niż 2.550.000,00 zł netto (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i za składnik określony w punkcie drugim nie mniej niż 280.000,00 zł netto (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wszelkich ewentualnych zobowiązań podatkowych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do transakcji zakupu.

Przedmiot sprzedaży nie będzie objęty rękojmią za wady fizyczne i prawne.

Syndyk oferuje także do sprzedaży wierzytelność w stosunku do Agro-Herim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mietkowie , która to wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości stanowiącej własność KNW Sp. z o.o. a sąsiadującej z nieruchomościami objętych niniejszą procedurą sprzedaży i gospodarczo powiązanej z przedmiotem sprzedaży ( na nieruchomościach na których ustanowiono hipotekę na rzecz upadłego posadowione są elewatory betonowe oraz infrastruktura techniczna do prowadzenia działalności przechowawczej)

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • dolnośląskie
Miasto Wrocław
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej