• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-04-26
  • Identyfikator ogłoszenia: #41573

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego
I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55' kodeksu cywilnego upadłego - Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PW MERKAL Wojciech Kalinowski w upadłości likwidacyjnej, ulica Bielska 58, 09-400 Płock, zgodnie z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z dnia 15.01.2018 roku sporządzonym przez biegłego sądowego Ryszarda Wyszogrodzkiego wraz z aneksem z dnia 21.08.2018 r.;

II. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe:

1. Zabudowana nieruchomość gruntowa położona w Płocku przy ulicy Bielskiej 58 oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 56 o powierzchni 0,6366 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze PL1P/00070221/1.
Nieruchomość zabudowana jest:
- pawilonem ekspozycji materiałów budowlanych 1 o powierzchni użytkowej 174,82 m2
- pawilonem ekspozycji materiałów budowlanych 2 o powierzchni użytkowej 278,42 m2
- stacją kontroli pojazdów 1 o powierzchni użytkowej 75,55 m2
- stacją kontroli pojazdów 2 o powierzchni użytkowej 197,97 m2
- komórką o powierzchni użytkowej 33.35 m2
- magazynem 1 o powierzchni użytkowej 439,25 m2
- magazynem 2 o powierzchni użytkowej 195,77 m2
- magazynem 3 o powierzchni użytkowej 121,06 m2
- wiatą o powierzchni użytkowej 74,13 m2
- budynkiem biurowo - socjalnym o powierzchni użytkowej 163,30 m2
- budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 68,66 m2
- budynkiem magazynowo - biurowym o powierzchni użytkowej 159,61 m2
- budynkiem wystawienniczym o powierzchni użytkowej 89,47 m2.
Wartość nieruchomości wynikająca z opisu i oszacowania wynosi 3.205.000,00 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy złotych) netto.

2. Ruchomości w postaci materiałów budowlanych w tym stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń warsztatowych, urządzeń i materiałów samochodowych, mebli biurowych, urządzeń biurowych, materiałów i urządzeń różnych oraz udziałów prawie własności hal przenośnych.
Wartość ruchomości wynikająca z opisu i oszacowania wynosi 232.968,00 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) netto.

III. Cena minimalna przedsiębiorstwa upadłego została ustalona na kwotę 3.437.968,00 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych) Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%);

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Płock
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK GAZETA PRAWNA ; 26-28.04.2019

Dodatkowe informacje

możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej