• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2018-12-17
  • Identyfikator ogłoszenia: #41793

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż:
a) prawa przysługujące Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej ,,Kujawiak" w upadłości z siedzibą we Włocławku w postaci:
- 5/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 20, obręb 0025, nr działki 19, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0350 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00002304/3
- 5/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/1, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,1182 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00040340/5
- 5/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/5, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0643 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00048704/1

b) prawa przysługujące ACURA sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku w postaci:
- 3/10 udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 20, obręb 0025, nr działki 19, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0350 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00002304/3
- 3/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/1, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,1182 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00040340/5
- 3/10 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/5, stanowiącej tereny mieszkaniowe, o powierzchni 0,0643 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00048704/1
- 4/5 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 22, obręb 0025, nr działki 22/6, stanowiącej tereny zabudowane, o powierzchni 0,0220 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1A/00053705/6

Minimalna cena na jaką powinna opiewać oferta wynosi 4.118.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto osiemnaście tysięcy złotych) brutto, w tym podatek VAT. Oferty poniżej tej kwoty nie będą rozpatrywane. Wskazana cena obejmuje udziały przysługujące zarówno SKOK Kujawiak jak i ACURA sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Włocławek
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej