• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-04-18
  • Identyfikator ogłoszenia: #42346

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Syndyk Masy Upadłości Żywieckie Zakłady Papiernicze ,,SOLALI" S.A.
w upadłości (KRS 0000032069)
sprzeda aktywa upadłego Żywieckie Zakłady Papiernicze
,,SOLALI" S.A. w upadłości jako całość,
za wynegocjowaną cenę nie niższą niż 9.950.000,00 zł
W skład aktywów przedsiębiorstwa Ż.Z.P. ,,SOLALI" SA wchodzą:
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
położonych w miejscowości Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie wpisa-
nych do Ksiąg Wieczystych o nr:
BB1Z/00024133/3, BB1Z/00081297/7 BB1Z/00093084/8, BB1Z/00096001/4, BB1Z/00096009/0,
BB1Z/00097401/5, BB1Z/00104814/6, BB1Z/00106493/3, BB1Z/00121104/1, BB1Z/00121228/6
BB1Z/00135391/0, BB1Z/00135392/7,B1Z/00138922/3, BB1Z/00152547/4, BB1Z/00101162/9
W skład zbywanych aktywów dodatkowo wchodzą:
- ruchomości, w tym urządzenia techniczne, sprzęt,
- wartości niematerialne i prawne.
- udziały i akcje.
Cena oszacowania przedsiębiorstwa jako całości 14.128.000,00 zł (Słownie czter-
naście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
W skład zbywanych aktywów nie wchodzą:
1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,
2) wierzytelności, w tym należności i roszczenia,
3) nadpłacone podatki i opłaty,

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • podkarpackie
Miasto Rzeszów
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - Gazeta Wyborcza Lublin 18.04.2024r.

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej