• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-01-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #44750

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż przedsiębiorstwa położonego w Nejdykach, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie.

W skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem sprzedaży wchodzą następujące składniki majątkowe:

a) nieruchomość zabudowana ujawniona w księdze wieczystej EL1I/00018443/3 położona w Nejdykach w skład której wchodzą:

- prawo własności działki gruntowej nr 57 o powierzchni użytkowej 1,9400 ha;

- prawo własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 434,39 m2;

b) rzeczy ruchome (maszyny, urządzenia i wyposażenie),

wszystkie szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 07.08.2018 r. nr 193-F/OS/2018 sporządzonym przez Kancelarię Rzeczoznawców Majątkowych FAKTOR Sp. z o.o.
w Olsztynie, które do sprzedaży przeznaczone są z wyłączeniem: dokumentacji księgowej, wierzytelności oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych.
Sprzedaż przedsiębiorstwa opisanego wyżej może nastąpić za cenę wywoławczą nie niższą niż 267 757,10 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 10/100) netto. Do ceny netto doliczone zostaną ewentualnie należne podatki według obowiązujących przepisów.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • warmińsko-mazurskie
Miasto Iława
Obszar działalności Lokalny
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej