• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-09-21
  • Identyfikator ogłoszenia: #46516

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego:
I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego - Spółki Agra - Podlasie Sp. z o.o. w upadłości, ulica Wł. Jagiełły 12,09-150 Czerwińsk nad Wisłą (KRS 0000367802).
II. W skład przedsiębiorstwa upadłego wchodzą następujące składniki majątkowe:
1. Nieruchomości gruntowe położone przy ulicy Władysława Jagiełły 12 w Czerwińsku nad Wisłą:
- prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne o numerach 405/24, 405/26, 405/59. 405/61, 405/62, 405/64, 405/73, 405/75 oraz 405/68 o łącznej powierzchni 0,4094 ha(KW PL1 L/00060161/5);
- prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 405/54 o powierzchni 0,2376 ha (KW PL1 L/00037220/7);
- prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 405/23 oraz 405/25 o łącznej powierzchni 0,4485 ha (KW PL1 L/00036989/8);
- prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 405/11 oraz 405/39 o łącznej powierzchni 0,1844 ha (KWPL1L/00037583/9).
- prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 405/22 o powierzchni 0,0994 ha (KW PL1 L/00036553/3). Przedmiotowe nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,3793 ha tworzą jedną całość gospodarczą.
Na nieruchomościach znajdują się budynki:
- budynek biurowy o powierzchni użytkowej 195 mz;
- budynek magazynowy żywca wołowego o powierzchni użytkowej 268 mz;
- budynek ubojni trzody chlewnej, rozbioru i chłodni o powierzchni użytkowej 1010 m2:
- budynek ubojni bydła o powierzchni użytkowej 879 m2;
- budynek dawnego magazynu żywca wieprzowego o powierzchni użytkowej 231 m2;
- budynek mroźni o powierzchni użytkowej 267 m2;
- budynek myjni pojazdów o powierzchni użytkowej 70 m2;
- budynek kotłowni o powierzchni użytkowej 90 m2;
- budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 130 m2;
- budynek podczyszczalni ścieków o powierzchni użytkowej 62 m2;
Minimalna łączna cena sprzedaży nieruchomości wynosi 2.642.400,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych).
2. Ruchomości w postaci:
- wyposażenia biurowego (meble biurowe, sprzęt komputerowy), elektronarzędzi, linii ubojowej, linii rozbioru mięsa, pojazdów, dystrybutora paliw płynnych, urządzeń technicznych, innych ruchomości.
Minimalna łączna cena sprzedaży ruchomości wynosi 228.100,00 zł (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych).
Cena minimalna przedsiębiorstwa upadłego wynosi 2.870.500,00 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%);

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Czerwińsk
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK GAZETA PRAWNA ; 16.09.2021

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
dodatkowy kontakt/informacje teleadresowe Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej