• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-09-02
  • Identyfikator ogłoszenia: #46563

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Syndyk masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na nabycie z wolnej ręki przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:

- środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;

- dokumentacji podlegającej archiwizacji;

- roszczeń objętych postępowaniami z powództwa ENEVA TELECOM sp. z o.o. przeciwko spółkom z grupy ENERGA-OPERATOR, tj. przeciwko ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Słupsk sp. z o.o., toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt XX GC 717/18 oraz przeciwko ENERGA-OPERATOR Eksploatacja Gdańsk sp. z o.o., toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt XVI GC 2512/18;

- wierzytelności przysługującej wobec Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, KRS 0000028860, szczegółowo opisanej przez biegłego sądowego dr. inż. Witolda Kornackiego w ,,Opinii dotyczącej opisu i oszacowania przedsiębiorstwa ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie", według stanu na dzień 25 lutego 2019 r., w tabeli nr 11, pod poz. 2.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego wraz z aneksem jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, Ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie w godz. 9:00 - 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 123/20 (poprzednia sygn. akt XIX GUp 462/19), w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • mazowieckie
Miasto Warszawa
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej