• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2020-05-22
  • Identyfikator ogłoszenia: #48054

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Przedmiotem przetargu jest:

1) nabycie przedsiębiorstwa Ekotechnika Plus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach, z wyłączeniem:

a) środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego lub mających wpłynąć do masy upadłości po dniu zawarcia umowy sprzedaży;

b) wierzytelności przysługujące Upadłemu oraz wierzytelności powstałe w wyniku działań syndyka;

c) ruchomości niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego według wykazu sporządzonego przez syndyka stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Warunków;

d) dokumentacji podlegającej archiwizacji.

2) Główne składniki przedsiębiorstwa Upadłego stanowią:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych 393/13 i 338/22, znajdujących się w obszarze terenów przemysłowych, zabudowanych kompleksem budynków o charakterze biurowo-magazynowym, położonych w Kielcach przy ul. Skrajnej o łącznej powierzchni 0,3357 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00107145/5;

b) prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych 393/15 i 338/25, znajdujących się w obszarze terenów przemysłowych, zabudowanych budynkiem magazynowym, położonych w Kielcach przy ul. Skrajnej, o łącznej powierzchni 0,1945 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00132127/7;

c) udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 393/16, położonej w Kielcach przy ul. Skrajnej, o powierzchni udziału wynoszącej 0,0371 ha (łączna powierzchni całej nieruchomości wynosi 0,0742 ha), dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00132128/4;

d) ruchomości, które szczegółowo zostały przedstawione w Raporcie z wyceny ruchomości przedsiębiorstwa pn.: Ekotechnika Plus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach według stanu nadzień 9 lipca 2019 r., oraz prawa na dobrach niematerialnych, tj. znaki towarowe do których prawa ochronne weszły w skład masy upadłości, w wartości przedstawionej w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa pn.: Ekotechnika Plus sp. z o.o. w upadłości z siedziba w Kielcach wg stanu na dzień 9 lipca 2019 r.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3 380 000 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy).

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • świętokrzyskie
Miasto Kielce
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej