• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2024-01-26
  • Identyfikator ogłoszenia: #58132

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

Syndyk masy upadłości MARWIT Sp, z o.o. w upadłości z siedzibą w Złejwsi Wielkiej i MARWIT FOODS Sp z o.o. Sp. K. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej oferuje do sprzedaży w trybie z wolnej ręki w ramach zorganizowanego konkursu ofert przedsiębiorstwa ww. Spółek, w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem składników szczegółowo opisanych w warunkach sprzedaży. Przed dniem ogłoszenia upadłości GRUPA MARWIT była czołowym producentem świeżych produktów żywnościowych, w tym jednodniowych soków marchwiowych a także zup, surówek, smoothie oraz tzw. małych marchewek.

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa MARWIT Sp. z o.o. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 11.278,840,13 złotych netto (stawnie złotych; jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści 13/100) I zostanie powiększona o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek.

Wadium wynosi 1.127.884.01 złotych (słownie złotych, jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 01/100).

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa MARWIT FOODS Sp. z o.o. Śp. K. z siedzibą w Złejwsi Wielkiej wynosi 36.960.061,22 złotych netto

(słownie złotych: trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden 22/100) i zostanie powiększana o należny, wynikający z przepisów prawa, podatek.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wplata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej Przedmiotu Sprzedaży, którego dotyczy oferta na rachunek bankowy nr 45 1240 5790 1111 0011 0759 2142 do dnia 4 marca 2024 roku, wskazując w tytule przelewu ,,WADIUM", W razie braku zapłaty wadium ofertę uważa się za niezłożoną.

Wadium wynosi 3.696.006,12 złotych (shwnie złotych: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześć 12/100)

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • kujawsko-pomorskie
Miasto Zławieś Wielka
Obszar działalności Krajowy
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - RZECZPOSPOLITA GREMI 22.01.2024

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
otwarcie ofert Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej