• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-01-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #40960

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości

Syndyk masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. w upadłości w Nowym Sączu ogłasza o III przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całość zgodnie z art. 316 Prawa upadłościowego (w rozumieniu przepisu art. 551 w zw. z 552 Kodeksu cywilnego) obejmującego aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu {opinii dotyczącej wartości przedsiębiorstwa Miasteczko Multimedialne sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 05 lutego 2018 r. sporządzonej przez Leszka Olszewskiego Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie) w szczególności:
-nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr NS1S/00122960/1, wskazaną w opinii określającej wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 362/24 o pow. 2,0391 ha oraz 362/25 o pow. 2,4625 ha, zabudowanej budynkiem parku technologicznego "Miasteczko Multimedialne", położonej w Nowym Sączu, obr. 120 przy ul. Myśliwskiej 2, sporządzonej przez Pawła Pomarańskiego oraz Krzysztofa Bartusia - Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny nieruchomości,
-ruchomości przedsiębiorstwa opisane w opiniach dotyczących oszacowania wartości rynkowej ruchomości stanowiących elementy wyposażenia budynku parku technologicznego "Miasteczko Multimedialne", położonego w Nowym Sączu przy ul. Myśliwskiej 2, sporządzonych przez Pawła Pomarańskiego oraz Tomasza Frączka - Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny ruchomości, które nie zostaną zbyte do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa,
-wierzytelności należne Upadłemu na dzień ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, które nie zostały rozliczone lub spłacone do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • małopolskie
Miasto Nowy Sącz
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - RZECZPOSPOLITA - 09.01.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej