• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2019-02-14
  • Identyfikator ogłoszenia: #40960

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całość zgodnie z art. 316 Prawa upadłościowego (w
rozumieniu przepisu art. 551 w zw. z 552 Kodeksu cywilnego) obejmującego aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu (opinii dotyczącej wartości przedsiębiorstwa Miasteczko Multimedialne sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 05 lutego 2018 r. sporządzonej przez Leszka Olszewskiego Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie) w szczególności:
o nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr NS1S/00122960/1, wskazaną w opinii określającej wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 362/24 o pow. 2,0391 ha oraz 362/25 o pow. 2,4625 ha, zabudowanej budynkiem parku technologicznego ,,Miasteczko Multimedialne", położonej w Nowym Sączu, obr. 120 przy ul. Myśliwskiej 2, sporządzonej przez Pawła Pomarańskiego oraz Krzysztofa Bartusia - Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny nieruchomości,
o ruchomości przedsiębiorstwa opisane w opiniach dotyczących oszacowania wartości rynkowej ruchomości stanowiących elementy wyposażenia budynku parku technologicznego ,,Miasteczko Multimedialne", położonegow Nowym Sączu przy ul. Myśliwskiej 2, sporządzonych przez Pawła Pomarańskiego oraz Tomasza Fraczka - Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny ruchomości, które nie zostaną zbyte do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa,
o wierzytelności należne Upadłemu na dzień ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, które nie zostały rozliczone lub spłacone do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.
3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 24 000 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony, 00/100 zł) brutto.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • małopolskie
Miasto Nowy Sącz
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Prasa - DZIENNIK GAZETA PRAWNA ; 13.02.2019

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej