• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-09-09
  • Identyfikator ogłoszenia: #42368

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego pod nazwą STALBUD Tarnów Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Mikołajowicach 221, 33-121 Bogumiłowice, KRS 0000064070 (postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt. VIII GUp 262/16) w całości w ramach konkursu ofert za cenę nie niższą niż cena netto (bez VAT) 2 200 000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy zł) na podstawie Uchwały Rady Wierzycieli nr 2/05/2021 z dnia 14.05.2021 r. Gdyby okazało się, że sprzedaż będzie podlegała podatkowi od towarów i usług, nabywca będzie zobowiązany dodatkowo do zapłaty podatku VAT w obowiązującej stawce (aktualnie 23%), tj. ponad kwotę wynikającą ze złożonej i zatwierdzonej przez Radę Wierzycieli oferty.

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu z art. 551 Kodeksu cywilnego, w którego skład wchodzą m.in.: następujące składniki majątkowe:

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 271 położona w miejscowości Mikołajowice, gm. Wierzchosławice, objęta Księgą wieczystą nr TR1T/00142290/2, obciążona hipoteką przymusową w kwocie 33 175,22 zł,

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 267 położona w miejscowości Mikołajowice, gm. Wierzchosławice, objęta Księgą wieczystą nr TR1T/00142326/4, obciążona hipoteką przymusową w kwocie 66 350,44 zł,

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 268 położona w miejscowości Mikołajowice, gm. Wierzchosławice, objęta Księgą wieczystą nr TR1T/00145604/8, obciążona hipoteką przymusową w kwocie 33 175,22 zł, w dziale III KW ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, albowiem Zofia Solak z dniem 1.10.2005 r. nabyła w drodze zasiedzenia prawo własności działki ewid. nr 268, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowie Wydział I Cywilny,
prawo własności zabudowanej nieruchomości objętej Księgą wieczystą nr TR1T/00082451/0 stanowiącej działki nr 507/2 i działki nr 509/5 zabudowanych budynkami przemysłowo-magazynowymi, położonych w miejscowości Mikołajowice, gm. Wierzchosławice, obciążona hipoteką umowną łączną kaucyjną na kwotę 10 000 000 zł, hipoteką umowną łączną na kwotę 2 000 000 zł, hipoteką umowną łączną na kwotę 10 700 000 zł, hipoteką przymusową na kwotę 265 401,80 zł,
ruchomości nie objęte przedmiotem zastawu rejestrowego i objęte przedmiotem zastawu rejestrowego wyszczególnione w Opinii - Operacie szacunkowym z dnia 30.08.2017 r.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • małopolskie
Miasto Mikołajowice
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Cena do negocjacji Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej