• Kategoria: Sprzedam firmę
  • Data: 2021-09-21
  • Identyfikator ogłoszenia: #50935

Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kaliszu za zgodą Rady wierzycieli ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zorganizowanej części przedsiębiorstwa za cenę nie mniejszą niż 1 478 966,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych)

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:
- nieruchomość gruntowa zabudowana w Borowie, gm. Opatówek - dawny zakład produkcji masy bitumicznej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 352/2, 354/1, 355/7, 355/8 o łącznej powierzchni 2,2200 ha wraz z obiektami trwale związanymi: nieruchomością wytwórnią masy bitumicznej ,,MARINA" 120 E rok produkcji 2003 z instalacjami, 3 zbiorniki podziemne paliwa, waga samochodowa przejazdowa, Transformator. Nieruchomość zagospodarowana i ogrodzona, doprowadzone wszystkie media. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr KZ1A/00040397/9 przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, w studium uwarunkowania Miasta i Gminy Opatówek teren ma przeznaczenie przemysłowe.

Informacje podstawowe

Branża
  • upadłość, wierzytelności
Województwa
  • wielkopolskie
Miasto Kalisz
Obszar działalności Krajowy
Sprzedaż z nieruchomością Tak
Uwagi

Źródło: Internet i własne

Dodatkowe informacje

miejsce i termin składania ofert Dostępne w wersji Premium
możliwość pobrania dokumentacji Dostępne w wersji Premium
wymagania dla oferty lub inwestora Dostępne w wersji Premium

Potrzebujesz więcej informacji o ofercie? Wiemy znacznie więcej!

  • wyniki finansowe
  • perspektywy rozwoju
  • analiza konkurencji
  • wiele innych

Jesteś zainteresowany?

Zapoznaj się ze szczegółzami oferty Premium w serwisie StartInvest

Uzyskaj dostęp Premium »

Jesteś zainteresowany?

Poznaj szczegóły naszej oferty i uzyskaj dostęp do informacji Premium

tel.: (86) 275 85 83

Potrzebujesz wyjaśnień lub więcej informacji o ofercie?

zadzwoń (86) 275 85 83 i dowiedz się więcej